Roosendaal

Lintjesregen in gemeente Roosendaal: 8 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Close-up van koninklijke onderscheiding opgespeld op het rever van een zwart colbert

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Er hebben acht inwoners van de gemeente Roosendaal een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De uitreiking van deze ‘lintjes’ gebeurt traditiegetrouw ieder jaar op 26 april, de dag voor Koningsdag. Al deze inwoners van de gemeente hebben verdiensten geleverd, die hebben geleid tot het krijgen van de onderscheidingen.

De eerste twee inwoners in dit artikel zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarna volgen de inwoners van de gemeente die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ingedeeld per woonplaats.

Inge Specht-den Boer(59) uit Roosendaal

 • 1996 – 2023: Conservator-coördinator Nederlands Leder- en Schoenenmuseum, thans genaamd Schoenenkwartier. Heeft onder zeer wisselende en moeilijke bestuurlijke omstandigheden steeds het belang van het museum als uitgangspunt genomen. Gemeente Roosendaal: “Het is nauwelijks uit te drukken wat zij betekend heeft voor het Nederlandse erfgoed, de hedendaagse schoenontwerpers, de diverse vakopleidingen, de (inter)nationale museumwereld, de stad Waalwijk, de Langstraat, de schoenen- en lederbranche, de bezoekers, de vrijwilligers en haar collega’s.”

Joss Hopstaken (65) uit Roosendaal

 • 1994 – heden: Coördinator Studiezaal (vanaf 1994), Stadshistoricus (Archivaris) (vanaf 2001), adviseur Erfgoedcentrum Tongerlohuys Roosendaal (vanaf 2017).
 • 1998 – heden: Voorzitter redactie en auteur Stichting De Ghulden Roos. Sinds 1998 auteur en sinds 2003 redacteur van het Jaarboek. Sinds 2012 is meneer voorzitter van de redactie. Heeft gezorgd voor meer inhoudelijke diepgang bij zowel jaarboek als exposities.
 • 1998 – heden: Redactielid van het Tijdschrift InBrabant.
 • 2006 – 2019 en 2021 – heden: Lid bestuursorgaan Karrenmuseum. Dit in Essen gelegen museum, aan de grens met Roosendaal, heeft door meneer een innige samenwerking gekregen met het Erfgoedcentrum in Roosendaal.

Nispen

Corrie Verbraak-van Haperen (75):

 • 1974 – 1994: Lid Oudervereniging basisschool De Linde. Mevrouw is medeoprichtster van de oudervereniging, kwam gelijk in het bestuur en was daar twintig jaar lid van. Ook kwam mevrouw wekelijks op school om te helpen met allerlei taken.
 • 1987 – 2007: Vrijwilligster Nispense tennisvereniging Set77. Zorgde iedere woensdagochtend (vrouwenochtend) voor de opening van de kantine en voor koffie. Ruimde de kantine op en sloot het gebouw af. Was betrokken bij verschillende activiteiten binnen de vereniging.
 • 1991 – heden: Organisator, redactielid (2011) en schrijfster (2012) bij Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen.
 • 2010 – heden: Bestuurslid bij KBO Nispen. Zorgde acht keer per jaar voor de prijzen van de bingo’s, brengt het verenigingsblad rond, administratie, secretaris. Houdt iedereen zeer punctueel op de hoogte van overlijdens, jubilea, verhuizingen en verjaardagen.
 • 2015 – heden: Vrijwilligster Openluchttheater Nispen.

Wouw

Frank Schijven (68):

 • 1982 – heden: Secretaris (1982 – 1985), redactielid (1983 – 1999 en 2002 – heden), lid werkgroep genealogie (sinds 1982) bij Heemkundekring De Vierschaer in Wouw. Was één van de oprichters van de Heemkundekring.
 • 1984 – 1994: Bestuurslid en vicevoorzitter (vanaf 1987) bij Stichting Brabants Heem. Was bestuurlijk actief in een roerige periode binnen Brabants Heem. Gaf ook regelmatig lezingen voor heemkundekringen in Noord-Brabant en was mede-inspirator van de jaarlijkse regionale quiz voor Heemkundekringen in West-Brabant.
 • 1984 – 1995: Bestuurslid Stichting Wouw voor de Derde Wereld. Eén van de medeoprichters en lid van het eerste bestuur (1987).
 • 1985 – heden: Secretaris, organist (1977 – 1985), redacteur (vanaf 2020) van het parochieblad O.L.V. in ‘t Wouw-Kruiskerk, de Fatimakerk en De Goede Herder. Sinds 1985 organist bij de wekelijkse diensten in de kerk van Wouw. Vanaf 2018 secretaris bij het kerkbestuur. Is ook gids en verzorgt rondleidingen in de kerk.
 • 2013 – heden: Bestuurslid (2013) en voorzitter (2021) Stichting Orgelfonds Wouw.

Corné Schrooyen (69):

 • 1984 – 1993: Voorzitter van personeelsvereniging Abemec. Organiseerde diverse activiteiten, zoals de Sinterklaasmiddag en Zeskamp. Ook diverse beurzen georganiseerd, voornamelijk in zijn vrije tijd.
 • 1984 – 1989: Voorzitter Stichting Vrienden van Carnaval Wouw. Stuurde de hoogheden, de boerenraad en de overige vrijwilligers op deskundige wijze aan en stak zelf ook veel tijd in het organiseren van verschillende activiteiten.
 • 1990 – heden: Vrijwilliger bij Tennisvereniging Wouw: lid van de vrijwilligersgroep, organiseren van de Kinderbingo, organiseren van overige activiteiten voor kinderen om de clubliefde bij te brengen, organiseren en verzorgen van feestelijkheden rond allerlei WT-evenementen. Is lid van de paviljoencommissie en vanuit daar lid van het bestuur. Verzorgt de coördinatie van de bar.
 • 1998 – heden: Medeorganisator van Wouws Bond. Zit in het comité: is verantwoordelijk voor het decor, schrijft teksten en neemt actief deel aan de voorstellingen.
 • 2005 – heden: Technicus en vervoerder bij zangkoor La Lisière. Is verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken rondom de optredens.
 • 2012 – heden: Tonprater carnaval en acteur bij viering 100 jaar Donkenhof.

Roosendaal

Olav Posthumus (52):

 • 1999 – 2017: Lid Boerenraad, Prins Carnaval Roosendaal, stichting Carnaval Roosendaal. Functies binnen de stichting: hoofd commissie optocht, Prins, hoofd commissie Priense Swaree, buitenlid Stichting Carnaval.
 • 2007 – 2014: Voorzitter Oranjestichting Roosendaal. In 2009 en 2014 organisatorisch betrokken bij grootschalige viering van 65 en 70 jaar bevrijding. In 2013 verantwoordelijk voor de aankleding van de Roosendaalse binnenstad en de te volgen route van het Koningspaar, dat toen Roosendaal bezocht.
 • 2009 – heden: Vrijwilliger bij activiteiten gemeente Roosendaal. Door het Kabinet van de gemeente Roosendaal kan altijd een beroep op hem worden gedaan.
 • 2011 – 2022: Bestuurslid Stichting Vrienden van Bravis Ziekenhuis Roosendaal. Zette zich voor allerlei acties in.
 • 2014 – 2021: Secretaris Inloophuis de Rose-Linde. Het inloophuis biedt laagdrempelige steun aan mensen met kanker en hun naasten. Naast zijn bestuursfunctie was hij ook actief op het gebied van fundraising en communicatie.
 • 2016 – heden: Voorzitter van Stichting van Groenhuysen. Begon als vicevoorzitter maar is bijna direct voorzitter geworden. Biedt (financiële) ondersteuning voor het welzijn van de bewoners van Stichting Groenhuysen. Is zeer actief binnen de stichting.
 • 2016 – 2022: Lid comité Smakelijk Wouw en Geraniummarkt, Wouw Harmonie en Malletkorps Wouw. Was een drietal jaren betrokken bij de organisatie van Smakelijk Wouw. Vanaf 2019 betrokken bij de organisatie van de Geraniummarkt.
 • 2020 – heden: Bestuurslid bij Stichting IJsbaan Roosendaal. Diverse hand- en spandiensten en het werven van sponsors.

Jeanne en Theo Uitdehaag (80 en 83):

 • 2001 – heden: Verzorgen Dierenweide van het Westrandpark. Gaan daar drie keer per dag naartoe om de dieren te verzorgen en het park + omliggend terrein netjes te houden. Ook komen sinds jaar en dag buurtgenoten met zieke vogels langs voor raad en opvang.
 • Verzorgen namens Stichting Bewonersplatform Westrand het beheer en onderhoud van de zogenaamde Bello’s in de wijk, zodat wijkbewoners de uitwerpselen van hun hond op een hygiënische manier kunnen opruimen.
 • Twintig jaar lang gezorgd dat de patiënten van verpleeg- en revalidatiehuis Wiekendael de kerkdienst konden bezoeken door ze met bed en rolstoel naar de kapel te rijden.
 • Gemeente Roosendaal: “Zij zijn beide het type vrijwilliger die voor iedereen gereed staan en hebben er ook voor gezorgd dat iedereen kon blijven genieten van de dierenweide.”