Hoogerheide

Meer inwoners Woensdrecht kunnen veilig de weg op

Redactie Redactie

De gemeente Woensdrecht bereidt zich voor op de winter. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels het gladheidsbestrijdingplan 2018-2019 vastgesteld.

 

 

Daarin staat dat er meer gestrooid gaat worden. Er worden straten toegevoegd aan de strooiroute. Onder meer de randweg in Putte. In Hoogerheide is de route vanaf de Raadhuisstraat naar de Arendsberg, Haviksberg en de Jan van der Heidenstraat toegevoegd.

Iedereen kan per kern op www.woensdrecht.nl/gladheid terug vinden waar er gestrooid gaat worden. “Het plan is gebaseerd op de wegen in de gemeente Woensdrecht, maar uiteraard maken we ook afspraken met de buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie. Wegen houden immers niet op bij de gemeentegrenzen”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal.