Ossendrecht

Milieueffectrapport herinrichting groeve Boudewijn bijna compleet

Impressie van de nieuw te bouwen woningen © Bouwbedrijf De Nijs-Soffers

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het milieueffectrapport voor de herinrichting van de groeve Boudewijn en van het aangrenzende fabrieksterrein in Ossendrecht is bijna compleet. Dat zegt de Commissie m.e.r. De commissie adviseert alleen nog te controleren of de hoeveelheid stikstof die in de natuur van de Brabantse Wal terechtkomt, beneden de voorgeschreven grens blijft.

Bouwbedrijf De Nijs-Soffers wil op het fabrieksterrein van de voormalige groeve Boudewijn maximaal 32 woningen realiseren. De groeve zelf wordt omgevormd tot landschappelijk waardevol natuurgebied. Het plan omvat verder de bouw van een bed & breakfast en de realisatie van een aardkundig monument. Voor dit alles is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeente Woensdrecht besluit over de planwijziging zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Advies

Het rapport beschrijft volgens de commissie helder de gewenste ontwikkelingen, de problemen die daarbij moeten worden opgelost en welke oplossingen mogelijk en nodig zijn. Schade aan en verstoring van de natuur vormen de belangrijkste problemen omdat het plangebied deels in het natuurgebied ‘Brabantse Wal’ ligt. Daarom worden maatregelen genomen, zoals het tegengaan van de opslag van grove dennen in de open delen van het gebied en het elders aanplanten van bomen. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor onder andere de nachtzwaluw, die er een bijzondere bescherming geniet.

Volgens de commissie is in de loop van de tijd het plan bij herhaling gewijzigd. Niet alle wijzigingen zijn goed in het rapport verwerkt. Hierdoor is onzeker of de hoeveelheid luchtverontreiniging (stikstof) die vanuit het plangebied op de omliggende natuur terechtkomt, beneden de voorgeschreven grens blijft en of de natuur in de ‘Brabantse Wal’ hiervan niet te veel schade ondervindt. Die zekerheid kan worden verkregen met een extra verspreidingsberekening. De gemeente zal die berekening laten uitvoeren voor ze een besluit neemt over het plan.