Hoogerheide

Nieuwbouw zorgcomplex Raadhuisstraat Hoogerheide start dit voorjaar

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

In de Raadhuisstraat in Hoogerheide komt een verpleeghuis met appartementen, een parkeergarage en een binnentuin. Na de zomervakantie kan de sloop beginnen, zodat de bouw van het complex in het voorjaar van start kan.

Bouwgroep de Nijs – Soffers wil aan de Raadhuisstraat 20-32 in Hoogerheide een zorgcomplex bouwen met zorgappartementen. Er komen bergingen bij, openbare parkeerplaatsen, een parkeergarage en een gezamenlijke binnentuin. Zorginstelling tanteLouise wil deze appartementen gaan huren.

Met de vergrijzing van de bevolking neemt de komende decennia de vraag naar complexe zorg in de gemeente Woensdrecht verder toe. “Wil tanteLouise blijvend kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen bieden, dan is eigentijdse nieuwbouw van groot belang. Zowel voor de cliënten als voor onze medewerkers,” aldus Ingeborg Roks, directeur bedrijfsvoering bij tanteLouise. “Het spreekt voor zich dat het nieuwe verpleeghuis voldoet aan alle eisen die tanteLouise stelt om zo een prettige en vooral ook toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving te realiseren.”

In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders al besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen de bouw van een zorgcomplex in Hoogerheide. Het plan is daarna verder uitgewerkt en inmiddels zover dat het de bestemmingsplanprocedure in kan. Het voorontwerp ligt nu ter inzage. Eerst werd door de initiatiefnemer uitgegaan van 112 appartementen, dit zijn er inmiddels 138 geworden.