Hoogerheide

Nieuwe woonvisie: Woensdrecht wil méér bouwen naar behoefte

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het Woensdrechtse college van B&W heeft de nieuwe Woonvisie vastgesteld, die voor de jaren 2021-2025 de richting aangeeft voor het te realiseren woningaanbod binnen de gemeentegrenzen. De inzet: méér bouwen naar behoefte, van vrijesectorwoningen tot sociale huur en tiny houses. En als het even kan: levensloopbestendig, duurzaam en nul-op-de-meter.

 

 

Door: Han Verbeem

De komende vijf jaar voorziet wethouder Hans de Waal een lichte toename in de woningbehoefte, die op langere termijn echter zal stabiliseren. “Nieuwbouwwoningen dienen zo veel mogelijk nultreden-geschikt en flexibel te worden gebouwd”, aldus de lokale bewindsman. “We houden de stimuleringsregeling intact, zodat mensen hun huidige woning kunnen aanpassen of verduurzamen.”

Voor starters onderzoekt het Woensdrechtse college de mogelijkheden voor bijvoorbeeld huisvesting in vrijkomende sociale huurwoningenen.

Standplaatsen woonwagens

Niet iedereen kiest afhankelijk van het budget- voor een flat, villa of doorzonwoning. Daarom gaat de woonvisie uit van maatwerk en wonen naar behoefte. Ook woonwagenvoorzieningen krijgen zodoende aandacht in het beleidsplan. “In Hoogerheide en Putte wordt uitbreiding van standplaatsen nagestreefd”, aldus De Waal. “Voor arbeidsmigranten blijven we de ingeslagen weg volgen van centrale woonvormen met goed beheer, zoals ook onlangs door de gemeenteraad is gevraagd.”

Woonloket

De gemeente introduceert bovendien een Woonloket om vraag en aanbod in de woningmarkt bij elkaar te brengen; zowel voor huur als koop. De Waal: “We blijven geïnteresseerd in alternatieve bouw-en woonvormen, zoals tiny houses en geclusterd wonen.” Maar het is niet uitsluitend de gemeente die invulling geeft aan de nieuwe Woonvisie. “Dat doen we samen met ontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en inwoners.”