Roosendaal

Omwonenden bestrijden beweringen wethouder over nieuwe locatie Cloetta

Een sfeerimpressie van de nieuwe fabriek. © Cloetta

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Onlangs nam wethouder Arwen van Gastel ruim een uur de tijd om in een interview met Streekomroep ZuidWest uit te leggen hoe het Roosendaalse college en de gemeente kijken naar de verhuis van snoepproducent Cloetta. Dat bedrijf wil zich vestigen op De Meeten II, een nu nog braakliggend bedrijventerrein. Nogal wat omwonenden zien dit absoluut niet zitten. Ze vrezen meerdere vormen van overlast en hebben grote twijfels bij de juistheid van de doorlopen processen.

Het werd een lang artikel, waarin we zo veel mogelijk probeerden het hele gesprek met de wethouder weer te geven. Die vertelde vooral waarom hij vindt dat de juiste wegen bewandeld zijn en dat hiermee zelfs is voorkomen dat Cloetta op termijn zwaardere en grotere vormen van industrie kan beginnen.

Niet in gesprek

Niet lang daarna meldde het actiecomité van de bezorgde bewoners zich, mede namens Bewonersplatform Kortendijk. Ze zijn het met een hoop beweringen van bestuurder Van Gestel niet eens. We probeerden daarop een gesprek te organiseren tussen een vertegenwoordiger van die omwonenden en de wethouder maar dat wil de gemeente niet. Daarom sluiten we de discussie tussen het comité en het college voorlopig* af met een samenvatting van hun reactie op de uitleg van de gemeente.

Volgens van Gestel passen de plannen van Cloetta binnen de bestemming van De Meeten II. Het actiecomité vraagt zich af waarom dan er dan een gewijzigde bestemming nodig is. Dat wijst erop dat de oorspronkelijke bedoeling voor het bedrijventerrein toch echt anders was.

Bestemmingsplan

Van Gestel vertelde in het interview dat hij de buurt eigenlijk een plezier deed, door ervoor te zorgen dat de maximaal toegestane milieucategorie bij 3.2 blijft terwijl er in het oorspronkelijke plan 4.2 is toegestaan. Volgens de omwonenden is dat maar beperkt waar. Op slechts een klein deel van het bedrijventerrein zou dat in het bestemmingsplan hebben gestaan.

Er loopt nu nog een ongebruikte en zelfs afgesloten weg door De Meeten II, de Kernweg genoemd. Volgens het comité betekende dit dat er slechts kleine tot middelgrote bedrijven konden komen. Dat was in ieder geval de verwachting op basis van het oorspronkelijke bestemmingsplan en volgens hen het maximaal haalbare naast een woonwijk. Nu heeft de gemeente de weg vrijgemaakt voor “zeer grootschalige industrie op een oppervlak ter grootte van 13 voetbalvelden, die 24/7 en 365 dagen per jaar produceert.” Dit onder dezelfde noemer scharen als de oorspronkelijk beoogde kleinere bedrijvigheid vinden omwonenden geen reële vergelijking. Om het comité te citeren: “Het slaat als een tang op een varken”.

Verslechtering leefomgeving

De bezorgde buurtgenoten zijn ervan overtuigd dat de milieusituatie voor hen gaat verslechteren. Ze hebben het dan over onder meer geur, geluid en verkeer. Een vergelijkbare situatie in Breda zou dit aantonen en daar is het Roosendaalse college meermaals op gewezen. Hier wil de wethouder volgens hen echter niet op reageren.

Appels en peren

Het comité kan niets met de conclusie van de omgevingsdienst dat op de huidige locatie van Cloetta, aan de Spoorstraat, geen geurklachten zijn. Het garandeert immers absoluut niet dat dit bij de veel grotere nieuwe fabriek ook het geval is. Wat er hier uiteindelijk precies geproduceerd gaat worden is zelfs nog onduidelijk en het ene proces geeft meer geur vrij dan het andere. Daarom moet er een onafhankelijk en objectief rapport komen.

“De wethouder verschuilt zich achter het feit dat de OMWB (omgevingsdienst, red.) zelf besluiten publiceert die B&W niet vooraf ziet”, schrijft het actiecomité. Dat die dienst een mandaat heeft, ontslaat het college niet van verantwoordelijkheid en bevoegdheden. “Het College blijft dus verantwoordelijk en krijgt alles te zien van de OMWB.”

Schending van vertrouwen

Het wel of niet kiezen voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) is volgens de buurtbewoners een politiek besluit. Het feit dat de raad dit voorstelde en het college het niet opvolgt ziet het comité als een schending van het vertrouwensbeginsel. Aangezien een geuronderzoek van Cloetta zelf wel wordt meegenomen in de procedure, zou die onafhankelijke volledige m.e.r. ook geen probleem mogen zijn. Dat leidt tot de vraag: “Vanwaar dan die angst voor een m.e.r. procedure?”

Wel/geen contact mogelijk

Wat tevens steekt bij de bezorgde omwonenden is de bewering van Van Gestel dat hij open staat voor contact en met hen heeft gesproken. Er is in december 2022 alleen een echt gesprek geweest met wethouder Sanneke Vermeulen en daarna bleef het stil. “Van wethouder Arwen van Gestel hebben we nog nooit iets vernomen, ondanks verschillende verzoeken daartoe.”

Meer lezen in het Dossier Cloetta doe je hier.

* Als redactie betreuren we het dat de gemeente niet is ingegaan op onze uitnodiging om deze discussie een keer in alle openheid te voeren. Vanuit onze ombudsrol hadden we dat graag mogelijk gemaakt, mede omdat de wethouder en zijn woordvoerders aangeven transparantie en direct contact met de inwoners zo belangrijk te vinden. Voor nu sluiten we de verslaglegging van meningsverschillen tussen omwonenden en het college af. Vanzelfsprekend blijft het dossier geopend en volgen we nieuwe ontwikkelingen en de procedure op de voet.