Geen regio geselecteerd

Ondernemers: meer samenwerking Bergen op Zoom en Roosendaal

Van links naar rechts, René Mol, Rob Neutelings, Guust Verpaalen en Ed Vreman

Redactie Redactie

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is maandag het initiatief Samen Stadje Sterker gepresenteerd. Het initiatief komt van diverse ondernemers en bestuurders waaronder het ROC West-Brabant en het Bravis ziekenhuis.

De initiatiefnemers zouden graag zien dat de aankomende colleges van Roosendaal en Bergen op Zoom niet alleen gaan kijken naar hun eigen gemeente maar ook intiemer gaan samenwerken met elkaar. Die samenwerking zal moeten gaan gebeuren op gebied van zorg, onderwijs, wonen en werken. Volgens initiatiefnemers René Mol, Rob Neutelings, Guust Verpaalen en Ed Vreman werken de gemeentes nog niet genoeg samen.

“We lopen achter op de regio’s is onze omgeving op meerder gebieden. Daarom willen wij meer samenwerking tussen gemeentes in West-Brabant. We juichen iedere samenwerking toe, maar wij hopen dat Bergen op Zoom en Roosendaal als steden het voortouw nemen”, zegt Guust Verpaalen van VNO NCW Roosendaal. “Als we kijken naar Oost-Brabant, daar groeit de economie erg hard omdat de gemeentes buiten hun grenzen kijken”, vult René Mol aan.

De plannen komen nu bij de gemeentes terecht en de hoop is dat er een paragraaf komt over samenwerken tussen de nog te vormen coalities.