Bergen op Zoom

Bravis-medewerkers voeren actie voor betere CAO: ‘Zonder goed beleid géén flexibiliteit!’

Gijs van Iwaarden Gijs van Iwaarden

De medewerkers van Bravis Bergen op Zoom hebben, samen met collega’s uit 63 andere Nederlandse ziekenhuizen, donderdagmiddag gedeeltelijk het werk neergelegd. Dit voerde actie voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden.

Wie donderdagmiddag het ziekenhuis in Bergen op Zoom binnenloopt, hoort waarschijnlijk één van de volgende twee geluiden: ontevreden Bravis medewerkers die zongen voor een hoger loon óf Bravis medewerkers die aandachtig luisterden naar een speech die gegeven werd voor datzelfde probleem. De hoge werkdruk, de inflatie en de lage lonen voor het ziekenhuispersoneel doen de vraag opwekken of het nog wel uit te houden is als medewerker in het ziekenhuis.

“Ik vind mijn werk nog steeds leuk, alleen er zijn wel steeds minder mensen. Er moet een beter balans komen tussen arbeid en vrije tijd”, want dat is er volgens één van de aanwezige stakers niet. “Door betere arbeidsvoorwaarden te creëren hoop ik dat er meer mensen in de zorg komen.”

Als er niks verandert dan krijgen we de toestanden net zoals in Engeland

Een fysiotherapeut zit op de grond van de centrale hal van het ziekenhuis. “Het betekent dat je aan het einde van je dag je werklijst niet af hebt. Daardoor moet je keuzes maken welke patiënten je wel en niet behandelen gaat behandelen”, vertelt hij. Veel collega’s lopen volgens hem hun tandvlees. Dat heeft ook consequenties voor sommige patiënten. “Als er niks verandert dan krijgen we de toestanden net zoals in Engeland”, legt de medewerker uit. “Daar moesten er laatst mensen een paar uur wachten voordat er een ambulance kwam. Dat moeten we hier gewoon niet hebben.”

Wel gunnen, niet kunnen

Het is niet de eerste keer dat de ziekenhuismedewerkers het werk neerleggen uit protest. Er wordt wederom gekeken naar het bestuur van de ziekenhuizen. Albert-Jan Mante is lid Raad van Bestuur bij ziekenhuis Bravis en lid van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen). Hij spreekt van het niet meer kúnnen geven en niet van het niet gunnen. “We gunnen de medewerkers een goede CAO. Wat zij en wat wij onder een goede CAO verstaan, ligt nu uit elkaar”, verklaart Mante.

Het lid Raad van Bestuur vindt niet dat de ‘schuld’ volledig bij hem of andere ziekenhuisbestuurders ligt. “Wij zijn onderdeel van een koepelorganisatie. De onderhandelingen liggen op landelijk niveau”, vertelt Mante. “Als lid van de NVZ kunnen wij onze mening geven, maar zo zijn er nog meningen van alle andere ziekenhuizen.”

We gaan er in koopkracht op achteruit

Joey Adriaanse, anesthesie medewerker bij Bravis ziekenhuis en lid van het actiecomité, is het niet eens met het NVZ-lid. “De bal ligt zeker wel bij de bestuurder, want de bestuurder is lid van de NVZ en uiteindelijk bepaald de NVZ welk bod zij voor ons op tafel leggen”, legt Adriaanse uit. Hij (Albert-Jan Mante, red.) is onderdeel van die groep.”

Het huidige voorstel voor loonsverhoging lijkt volgens de anesthesie medewerker op het eerste oog een mooie tegemoetkoming; 13 procent. Deze 13 procent houdt daarentegen wel in dat de ziekenhuismedewerkers dit jaar 5 procent krijgen, in december nog eens 5 procent en uiteindelijk de laatste 3 procent. “Met een inflatie van 8 tot 14 procent gaan we er dus in koopkracht op achteruit.”

Lees ook: Werkplezier is hét medicijn tegen personeelskrapte bij Bravis ziekenhuis Lees ook: Veel deelnemers bij staking Fokker ELMO in Hoogerheide