Bergen op Zoom

‘Ook met anderhalf miljoen minder is een goed Bergs cultuuraanbod mogelijk’

Han Verbeem Han Verbeem

De bezuiniging van anderhalf miljoen euro op het cultuuraanbod komt voor de Bergse gemeentepolitiek niet als een verrassing. De verzelfstandiging van de bedrijfsonderdelen, waaronder een fusie van theater De Maagd met poppodium Gebouw-T, dragen bij aan de kostenbeheersing. Wel vinden diverse partijen dat in elk geval niet verder bezuinigd mag worden op de culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Door: Han Verbeem

Aydin Akkaya, fractieleider van de grootste Bergse raadspartij GBWP, is voorstander van de plannen om naar meer efficiency en kostenbesparking in het Cultuurbedrijf te zoeken volgens zogeheten BC’s (businesscases). “Snijden in overheadkosten, sanenvoegen van afdelingen en afstoten van vastgoed zijn goede keuzes. Veel panden worden onvoldoende benut en het is de vraag of we als geneente alles in eigen beheer meten houden.” Met anderhalf miljoen minder is nog steeds een goed cultuuraanbod nogelijk. “Sterker nog, het kan er zelfs béter op worden”, is de stellige opvertuiging van Akkaya. De GBWP-voorman benadrukt tegelijkertijd dat bezuinigingen op het maatschappelijk cultuurveld, dus verenigingen en stichtingen, niet aan de orde kan zijn. “De vrijwilligersorgnisaties hebben al zoveel klappen opgevangen, daar mag niets meer gehaald worden.”

Ingrijpende gevolgen

Andere fracties, waaronder PvdA en GroenLinks, beraden zich nog op een reactie en wllen de voorstellen eerst intern bespreken. VVD-raadslid Maarten van ‘t Hof, tevens voorzitter van kunstenaarsorganisatie Arsis, beseft zich dat de reorganisatie ingrijpende gevolgen zal hebben voor De Maagd, het Markiezenhof en het CKB – niet in het minst voor de medewerkers. “Maar het Cultuurbedrijf kan er sterker uitkomen. En ja, het woord businesscase klinkt erg zakelijk maar de meeste kunstenaars zijn ook ondernemend ingesteld. Het zoeken naar kansen in de markt kan een exra impuls opleveren”, stelt hij.

Renderen

Gertjan Huismans (fractie Punt) merkt op, dat het Cultuurbedrijf in de huidige vorm de gemeente Bergen op Zoom veel geld kost. “Waarvan je je kan afvragen, of dat wel allemaal rendeert. Ik zou geen van deze instellingen weg willen hebben maar dat het anders móet, dat is zeker.” Tegenover de dure voorzieningen als De Maagd, het CKB en Het Markiezenhof staat een relatief sobere bijdrage voor de amateurkunst – namelijk 2,5 ton per jaar. “Mijn oproep aan het college is dan ook, om daarvan af te blijven.”

Lijn der verwachtingen

Carinne Elion-Valters (D66) pleit al langere tijd voor verzelfstandiging van het Markiezenhof en De Maagd. “Voor ons ligt deze businesscase dan ook lin de lijn der verwachtingen”, zegt ze. D66 vindt dat bij de reorganisatie het belang van kunst- en cultuureducatie niet uit het oog moet worden verloren.

Rijke provincie

Voorman Ton Linssen van Lijst Linssen reageert op de plannen: “De ervaring leert dat gemeentelijke plannen over verzelfstandiging cq het op afstand zetten bizar slecht uitkomen”, en maakt daarbij de vergelijking met het recente Bergse zwembaddossier. “Ik ben voor verkoop aan commerciële partijen en of bestaande organisaties in het land. Voor mij mag ook de rijke provincie financieel instappen!”

Geen beeldenstorm

Reinoud Krijnen (fractie Samen0164) complimenteert de voortvarendheid van het huidige college. “Iedereen is het erover eens dat er écht iets met de organisatie moet gebeuren. Het is wel van belang om iedereen te betrekken bij de plannen. Een reorganisatie zoals deze bereik je niet vanuit het kantoor maar allen door alle spelers van het veld erbij te betrekken. En niet alleen het management.” Krijnen benadrukt dat er geen huidige voorzieningen verloren mogen gaan. “Het moet geen beeldenstorm worden”, waarschuwt hij.

Reacties Cultuurbedrijf en Gebouw-T

Directeur Cees Meijer van het Cultuurbedrijf laat weten, op dit moment niet voor de media inhoudelijk te kunnen reageren op de gepresenteerde plannen. Hij wil eerst de medewerkers en personeelsleden informeren over de stand van zaken, meldt hij via een woordvoerder. Gert-Jan de Koster, directeur van Gebouw-T, meldt in een eerste reactie dat zijn organisatie zeker bereid is met de gemeente aan tafel te gaan over een mogelijk samenwerken en fusie. “Het is heel belangrijk dat de culturele basis in Bergen op Zoom overeind blijft”, zegt De Koster.