Geen regio geselecteerd

Peuterspeelzalen Woensdrecht en Kinderopvang Zuid Westhoek fuseren

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht en Stichting Kinderopvang Zuid Westhoek fuseren en gaan per 1 januari 2018 samen verder onder de naam Stichting Jongleren Woensdrecht. De eer was aan twee peuters van de peuterspeelzaal en twee kinderen van het kinderdagverblijf om als eerste hun handafdruk met verf te zetten op een bord met de nieuwe naam.

Aanleiding voor de fusie is het veranderde overheidsbeleid. Vanaf volgend jaar worden alle peuterspeelzalen kinderopvanglocaties. Gezien de nauwe samenwerking die er al was tussen de beide Woensdrechtse organisaties wordt een fusie gezien als een logische vervolgstap om alle kinderen van 0 tot 12 jaar spelenderwijs te begeleiden in hun ontwikkeling. Behalve een nieuwe naam verandert er voor ouders niet veel. Alle huidige locaties van zowel Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht als ook die van Stichting Kinderopvang Zuid Westhoek blijven bestaan en de pedagogisch medewerkers blijven op dezelfde locaties werken. De gemeente ondersteunt de fusie en zet de financiële bijdrage aan peuteropvang voor VVE-kinderen én kinderen van niet-werkende ouders voort, zodat ook hierin voor ouders geen wijzigingen plaatsvinden.

Ellen Jacobs, huidig directeur van Stichting Kinderopvang Zuid Westhoek, wordt directeur van Stichting Jongleren Woensdrecht. Monique Swagemakers, huidig directeur van Stichting Peuterspeelzalen Woensdrecht, heeft ervoor gekozen zich verder toe te leggen op het stimuleren van taalontwikkeling. Per 1 januari 2018 wordt zij taalcoördinator namens de gemeente Woensdrecht.

Tijdens de persbijeenkomst bleek het enthousiasme van beide partijen over de start van Jongleren. “Wij gaan onverminderd voort om ons in te zetten voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de gemeente Woensdrecht. Spelenderwijs en met toegevoegde waarde voor de kinderen”, zo klonk het in koor.

Foto: Kinderen zetten handafdruk met verf op een bord met de nieuwe naam