Geen regio geselecteerd

Plukroute in Bergen op Zoom heeft de wind in de rug

Onder barre weersomstandigheden werd zaterdag de eerste boom van de plukroute geplant

Redactie Redactie

Onder barre weersomstandigheden verzamelden zaterdagochtend zestig mensen zich om de eerste boom van de plukroute te planten op de Bergse Plaat. Dit werd gedaan volgens het plan “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!”

Ter ere van het 5-jarig jubileum van het plantsoen Zilverstrand kwamen buurtbewoners, burgemeester Frank Petter en wethouders Arjan van der Weegen en Patrick van der Velden naar de Bergse Plaat. Ook leden van de Rotaryclub waren aanwezig. Zij waren er in het kader van World Earth Day om bomen te planten voor een betere wereld.  

Alle deelnemende partijen zijn initiatiefnemers van de plukroute, die naast bomen pleitten voor allerlei soorten eetbaar groen in de stad en ook schoolpleinen willen verduurzamen. Er wordt aan zoveel mogelijk deelnemers gevraagd om mee te doen met het groener en duurzamer maken van de gemeente. Enkele weken geleden werd er gestart met de aanleg van geveltuintjes in de Zuivelstraat. Afgelopen week vond de boomfeestdag plaats en ook daar werden meerdere bomen geplant. “De bomen van de plukroute zullen door heel de stad lopen, maar de ambitie is om deze route naar de hele Brabantse Wal uit te breiden, vandaar dat symbolisch voor een WAL-notenboom is gekozen”, zegt wethouder Patrick van der Velden. 

Op woensdag 21 maart gaat wethouder Van der Velden naar basisschool de Noordster om daar de eerste boom aan een deelnemende school te schenken.