Bergen op Zoom

Politieke aardverschuiving in Bergen op Zoom: GBWP buitenspel

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse gemeentebestuur gaat een nieuwe fase in: aan de nieuwe coalitie neemt GBWP geen deel, voor het eerst sinds ruim twee decennia. Informateurs Greetje Bos en Dick de Cloe presenteerden de Bergse raad woensdagavond hun voorkeurscoalitie: VVD, Lokaal Realisme, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA. Daarbij dient wel “oud zeer” tussen rivaliserende partijen VVD en Lokaal Realisme worden opgeruimd.

VVD-voorman Dominique Hopmans is bereid “de handschoen op te pakken” en gaat begin volgende week aan tafel met de beoogde coalitiegenoten. De Cloe en Bos gaan verder als formateurs. Hopmans wil snel aan de slag én met zorgvuldigheid. “Niet te traag, maar zeker niet te snel”, merkte hij op.

Jarenlang is de Bergse politiek gedomineerd door de positie van GBWP, die de vorige raadsperiode 10 van de 33 zetels vertegenwoordigde. Bij de versplintering van het politieke landschap in Bergen op Zoom kreeg GBWP nog 7 zetels, maar enkele dagen na de verkiezingen stapte raadslid Aydin Akkaya op.

Duurzaam en stabiel

De informateurs presenteren de coalitievariant als “duurzame en stabiele meerderheidscoalitie” waarmee Bergen op Zoom het beste gediend zou zijn. Voor de informateurs heeft GBWP daarom niet de eerste keus voor coalitiedeelname: vanwege het forse verkiezingsverlies maar óók vanwege de incidenten. “En dat hebben we niet alleen uit de pers gehaald”, merkte De Cloe op. De voorgestelde coalitie heeft een minieme meerderheid van slechts één zetel: 17 zetels, tegenover 16 van de oppositie. Patrick van der Velden (GBWP) gaf in een reactie aan “goede gesprekken gevoerd te hebben” met de informateurs en zijn partij staat achter de bevindingen.

Vaart gemaakt

Dick de Cloe en Greetje Bos hebben voluit ‘ja’ gezegd tegen deze lastige opgave, zo vertrouwden ze de raadsleden woensdagavond toe. Al vrij snel heeft het tweetal vaart gemaakt en gesprekken gevoerd met de fractievertegenwoordigers – afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag. Daarbij waren alle fractievoorzitters, op twee na, aanwezig. “Het waren vertrouwelijke gesprekken waarin de fractievoorzitters open spraken hoe ze tegen de situatie in Bergen op Zoom aankijken”, aldus De Cloe.

Foto

De Cloe en Bos hebben een zogeheten ‘foto’ van het nieuwe politieke landschap gemaakt. “Vijftien fracties op 33 zetels. Waarvan zes met één zetel en vijf met twee. Dat geeft aan hoe de inwoners, met deze lage opkomst, aankijken tegen de politiek.

Woordvoerderschappen

Verder zou het volgens de twee informateurs verstandig zijn als ook de kleinere fracties onderling afspraken maken over gezamenlijke woordvoerderschappen oftewel allianties – merkt Greetje Bos op. De grootste partij, GBWP, moet bovendien met de kleinere partijen gesprekken voeren om ook daar oud zeer weg te nemen. “In het coalitieakkoord moet ook worden opgenomen, dat rekening wordt gehouden met deze allianties.”