Hoogerheide

Positief resultaat voor gemeente Woensdrecht over coronajaar 2020

Maarten Elst Maarten Elst

Ruim 1,4 miljoen euro is het bedrag dat de gemeente Woensdrecht over 2020 onder de streep overhoudt. Tegelijkertijd presenteerde wethouder Henk Kielman de perspectievennota van 2021-2025 die er eveneens rooskleurig uitzien voor de gemeente. Door geen absurde risico’s te nemen, de zorg goed op peil te houden en de belastingen relatief laag, blijft de gemeente één van de goedkoopste gemeentes van Nederland om in te wonen.

Een kleine glimlach kan er zeker van af bij wethouder financiën Henk Kielman (VVD). Het positieve resultaat over het ‘coronajaar’ 2020 bedraagt ruim 1,4 miljoen euro. “We hebben het toch wel moeilijke jaar goed afgesloten”, vindt Kielman. “Toch hebben we de financiën goed op orde gekregen dankzij maatregelen binnen de organisatie. Maar ook dankzij een goede samenwerking tussen de raad, het personeel en het college.”

Zorg op peil

Reëel begroten is één van de ambities die de gemeente Woensdrecht al jarenlang volgt. “Daar streven we naar door ook structurele maatregelen te nemen. Naast de middelen die nodig zijn voor een goed voorzieningenniveau en goede zorg voor al onze inwoners zullen we ook kritisch blijven. Immers, al deze zaken moeten wel betaald worden met toch ook weer beperkte middelen vanuit de landelijke overheid”, aldus Kielman.

Het heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een mooie sluitende begroting kan presenteren in een periode vol onzekerheden. “De coronacijfers zijn ook in de nota verwerkt. Het is voor het eerst dat we een apart hoofdstuk hebben ingelast. Maar dat is achteraf ook heel nodig gebleken. Dat geef tegelijkertijd ook echt duidelijkheid voor wat er binnenkomt en uitgaat in tijden van deze pandemie.”

Kanttekeningen

Kielman wijst tijdens het persgesprek op een aantal kanttekeningen waar rekening gehouden. “Een mooie sluitende begroting kan snel veranderen als we niet alert blijven. Belangrijk hierbij te vermelden zijn de bouwbeperkingen door de stikstofwetgeving, de te lage bijdrage van de rijksoverheid voor de jeugd en de WMO, de voortdurend stijgende kosten van afvalverwerking, de nieuwe omgevingswet. Maar ook de herijking van het gemeentefonds, de renteontwikkelingen, de taakstelling die is afgesproken voor een nog efficiëntere interne bedrijfsvoering en natuurlijk de coronapandemie met alle financiële en zeker ook economische gevolgen”, somt Kielman op. “We steunen onze horeca en andere ondernemers in dit verband.”

1,4 miljoen euro ontleed

De wethouder gaat dieper in op het exploitatieresultaat van ruim 1,4 miljoen euro. “Dit wordt veroorzaakt door voor- en nadelen op de vijf programma’s die we uitvoeren. Op programmapunt sociaal domein zien we een positief saldo van 748.000 euro. Dat is onder meer ontstaan door voordelen op jeugd, onderwijs en de BUIG-gelden (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten, red.) en een nadeel op WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en huishoudelijke hulp”, verklaart Kielman.

“Programmapunt Ruimte laat een negatief resultaat van 593.000 euro zien. Dit komt door lagere opbrengsten uit grondexploitaties. Dat resultaat wordt in 2021 rechtgetrokken”, weet de wethouder. “Bij Leefomgeving zien we een positief resultaat van 309.000 euro als gevolg van lagere uitgaven in de openbare ruimte en IDOP-investeringen. Programmapunt Economie geeft een positief resultaat van 177.000 euro vanwege een positief saldo op afval en een positief effect van ICAReSgelden. Programma 5 laat tenslotte een positief resultaat van 87.000 euro zien dankzij lagere vennootschapsbelasting.” Samen met het begrote resultaat komt de gemeente tot een positief saldo van 1.405.693 euro over 2020.

Waar gaat dit geld heen?

Op donderdag 8 juli vergadert de gemeenteraad over de bestemming van de ruim 1,4 miljoen euro. Het college heeft op haar beurt al vijf voorstellen in petto. De resterende 9.920 euro van het coronabudget van 2020 wil het college toevoegen aan het coronabudget van 2021. 300.000 euro zou worden gebruikt voor een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Personele veerkracht’. Nog eens 59.365 euro gebruikt het college om de voortdurend stijgende kosten van afvalverwerking op te vangen. Daarnaast wil het een bedrag van 25.000 euro reserveren voor nieuwe nog te bepalen Europese projecten.

De overige 1.011.408 euro wil het college naar de algemene reserves sturen om zo eventuele tegenslagen in de toekomst op te vangen.