Rucphen

PvdA vangt bot over afschalen van zorg

Foto: Shutterstock

Herbert Kats Herbert Kats

De PvdA in Rucphen heeft bij het college aan de bel getrokken na signalen over afschalen van de thuiszorg in de gemeente. Die heeft in een antwoord laten weten dat het gemeentebestuur hier geen taak in heeft en er ook geen invloed op uit kan oefenen.

De partij informeerde of bekend was dat er zodanige tekorten in de thuiszorg zijn dat er in sommige situaties minder zorg wordt verleend. Commissielid Lisenka Mathijssen: “We wilden weten van het college: horen jullie dit soort geluiden ook?”

Douchen

Ze haalt een voorbeeld aan van iemand die blind is en in een rolstoel zit die door personeelskrapte nog maar één keer per maand hulp bij het douchen krijgt. De antwoorden die Mathijssen kreeg stemmen haar niet erg tevreden. “Maar we moeten ze nog samen bespreken.” TWB – de grootste aanbieder van thuiszorg in Rucphen – meldt echter desgevraagd geen situatie te kennen die overeenkomt met het voorbeeld.

Uit de ingediende vragen blijkt dat de PvdA op zich begrip heeft voor het feit dat er soms minder zorg verleend kan worden. Voorwaarde is echter dat dit verantwoord gebeurt. Wat Mathijssen betreft valt het aangedragen voorbeeld niet onder die noemer. “Zelf douchen kost deze mevrouw zó veel. Gaat dat niet te ver?” De partij vraagt zich af of er wel genoeg rekening wordt gehouden met de zogeheten zorgindicaties.

Geen knelpunten

TWB-woordvoerder Judith Jansen: “Een dergelijke afweging wordt altijd op zorginhoudelijke motieven en beschikbaarheid van mantelzorg gemaakt.” Ze meldt dat bij TWB op dit moment geen knelpunten bekend zijn wat betreft de instroom en de zorgverlening binnen de gemeente Rucphen.

Wel was er begin dit jaar binnen het onderdeel verpleging en verzorging zoveel instroom van nieuwe cliënten, dat TWB daarvoor maatregelen moesten nemen. “In de regio werken we gelukkig al jaren goed samen met collega partners DAT en Anna voor Zorg. Zij konden ondersteunen in de opname van nieuwe cliënten. Zo konden we de continuïteit van zorg garanderen en hebben bestaande en nieuwe cliënten van TWB de zorg ontvangen die nodig was.”