Roosendaal

PvdA wil weten welke afspraken gemeente maakt over Bulkenaar en nieuw Bravis

Overzicht van het ziekenhuis op de Bulkenaar (Beeld: Bravis).

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De PvdA in Roosendaal wil bijgepraat worden over het gebied de Bulkenaar en het nieuwe Bravis ziekenhuis dat daar moet komen. De partij wil bijvoorbeeld weten hoe het de gesprekken met belangengroepen gaan en wanneer de lopende rechtszaak bij de Raad van State behandeld wordt. Ook wil de PvdA weten wanneer de gemeente Roosendaal de beloofde quickscan uitvoert over de nieuwe weg die er aan de zuidkant van de wijk Tolberg komt.

Er staan deze keer maar liefst 14 vragen op de lijst die de PvdA gestuurd heeft naar burgemeester en wethouders. Zoals de status van de quickscan. “In Juni 2021 is in een Mariadal bespreking binnen de werkgroep Bravis tussen de bewonersgroepen en wethouders afgesproken dat er een quickscan zou komen. Deze is nog steeds niet uitgevoerd,” schrijft PvdA-raadslid Paul Klaver.

PvdA wil weten wat er is afgesproken in de vele gesprekken

De gemeente zou met zo’n snel onderzoek kijken of er, behalve de verbindingsweg met de wijk Tolberg, nog extra ontsluitingen nodig waren. Klaver vraagt wanneer de gemeente die quickscan uit gaat voeren. En hij wil dat bewonersgroepen daar bij betrokken blijven. “Het gaat erom dat in gezamenlijkheid een deskundige wordt benoemd en alternatieven aangaande ontsluiting worden beoordeeld.”

Klaver is ook benieuwd of de gemeente al iets kan zeggen over de communicatie met omwonenden. “Wij vernemen dat de bewonersgroepen overleg voeren met de wethouder Van Gestel over de Zuidelijke Ontsluiting Tolberg en de voorgenomen ontwikkelingen Bravis/Bulkenaar inclusief infrastructuur,” aldus het raadslid. “Wat is de stand van zaken van dit overleg? Zijn er uitkomsten te verwachten?”

Gemeente heeft niet gereageerd op rapport bewoners

De PvdA’er heeft het idee dat de gemeente met meerdere clubs aan het praten is, terwijl ze op eerdere rapporten of onderzoeken nog niet heeft gereageerd. Klaver wijst daarbij op het rapport ‘Het moet en kan beter’. Dat rapport is van januari 2021. Het is een voorstel met alternatieven voor de plannen in de Bulkenaar. ‘Het moet en kan beter’ is opgesteld door bewonersgroepen die samen optrokken: Stichting Natuurlijk Betrokken Tolberg, Vrienden van de Bulkenaar, De vergeten bewoners Thorbeckelaan en kop Jagersberg, Thorbeckelaan Zuid en Amberberg-Beter Leven.

Volgens Klaver heeft de gemeente nog niet op dat rapport gereageerd. Hij wil weten wanneer die reactie komt. “De gemeente is in overleg met verschillende belangengroepen over varianten, alternatieven en uitgangspunten voor breed onafhankelijk onderzoek. Waarom stelt het college een verkeerskundig ontwerp vast terwijl onderzoeken naar varianten/alternatieven niet zijn gestart c.q. zijn afgerond?”, vraagt het raadslid zich af.

Onafhankelijk deskundige aanstellen

Bij een groot project als de bouw van een nieuw ziekenhuis moet er veel geregeld en gecontroleerd worden. Klaver wil weten hoe het er voor staat met onder andere de effecten op het milieu, de onteigening van gronden, de stikstofproblemen, de kosten voor de gemeente en de communicatie met omwonenden. De PvdA’er pleit er voor alsnog een onafhankelijke deskundige in te schakelen als tussenpersoon. “Om ook zij aan zij en open en transparant in deze dit traject te kunnen doorlopen.”

Lees ook: Zo gaat het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal er uitzien Lees ook: Park De Bulkenaar zorgt dat omwonenden straks door de bomen Bravis niet zien Lees ook: Natuurlijk Betrokken Tolberg voelt zich gepasseerd door gemeente