Wouw

Raad heeft weinig bezwaren tegen aankoop Kloosterstraat 21 Wouw (audio)

Foto: © Google Maps

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het voorstel tot aankoop van het pand zoals dat in eerste instantie door het college werd voorgelegd aan de raad riep bij onder andere Michael Yap van de PvdA vragen op. Beantwoording van die vragen door wethouder Raaijmakers en het debat in de commissievergadering van gisteravond hebben veel van die vragen opgehelderd. Ook de overige raadsleden leken gisteravond geen onoverkomelijke problemen te zien bij de aankoop van het pand. Het lijkt er dus op dat Stichting De Geerhoek de verhuisdozen kan gaan bestellen.

Door: Kitty Joachems

De aankoop van het pand Kloosterstraat 21 is nodig om buurthuis De Geerhoek daar te kunnen huisvesten. Op dit moment is het buurthuis nog in het pand ernaast gevestigd. Dat pand is inmiddels flink verouderd. Daarom had de gemeente Roosendaal twee keuzes: het huidige pand flink verbouwen wat een flinke investering vraagt of het naastgelegen pand aankopen waarbij de investering beduidend lager uitvalt.

Zichtbaarheid en parkeren

Bijkomend voordeel is dat Kloosterstraat 21 beter zichtbaar is vanaf de openbare weg en dat op die locatie ook meer parkeermogelijkheden kunnen worden gemaakt. Zo kunnen er onder andere invalideparkeerplaatsen worden gecreëerd die dicht bij de ingang van het pand liggen. Het college heeft de raad gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van 1,3 miljoen euro voor de aankoop en verbouwing van het voormalige Univé-pand. Verbouwing van het pand waar het buurthuis nu gevestigd is zou ruim 600.000 euro duurder uitvallen.

Positieve geluiden

Voorafgaand aan de commissievergadering spraken we met Yap over de vragen die hij aan het college had gesteld en de antwoorden die hij daarop had ontvangen. Je kunt het interview hieronder beluisteren. Na afloop van de commissievergadering liet hij onze redactie weten tevreden te zijn met de antwoorden van de wethouder en met het debat wat met de raadsleden hierover is gehouden. Volgens Yap was iedereen positief over de aankoop van Kloosterstraat 21.

Complete gebiedsvisie

Toch waren er nog wel wat kleine kanttekeningen van diverse fracties. Zo overweegt Yap om namens zijn partij nog een motie in te dienen om te komen tot een complete gebiedsvisie voor het gebied rondom buurthuis De Geerhoek waar bijvoorbeeld ook het Integraal Kind Centrum De Stappen onder valt.