Heerle

Roosendaal stelt besluit over opvang asielzoekers uit

Het toekomstige azc-terrein bij de Bergsebaan in Heerle

Kitty Joachems Kitty Joachems

Op vijf juni stond een inspraakbijeenkomst gepland met de gemeenteraad over, onder andere, de opvanglocatie voor asielzoekers bij Heerle. Maar dat gaat, op die datum, niet door. Ook het debat op twaalf juni en de besluitvorming in de gemeenteraad op twintig juni zijn voorlopig van de baan. Roosendaal stelt de besluitvorming uit omdat het landelijke migratiebeleid op dit moment allesbehalve duidelijk is. Het college van burgemeester en wethouders benadrukt wel dat Heerle de voorgenomen locatie blijft voor het asielzoekerscentrum.

In een persbericht schrijft het college “de formerende partijen willen het migratiebeleid aanscherpen, terwijl helemaal nog niet duidelijk is hoe dat gaat uitpakken. Tegen de achtergrond van deze nieuwe realiteit wordt daarom de besluitvorming over de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Roosendaal tot een later moment uitgesteld.”

Het college zegt zich wel bewust te zijn van het feit dat de acute problematiek voor de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel nog steeds speelt. “De nood is nog steeds hoog”, vindt het college. “We zien en horen momenteel dat men op landelijk niveau het asielbeleid wil aanscherpen. Ook staan er bij de formerende regeringspartijen internationale verdragen en Europese afspraken ter discussie. Wij verwachten dat de invloed hiervan op het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt beperkt zal zijn. Zeker op de korte termijn”, schrijft het college. De gemeente laat weten verantwoordelijkheid te willen blijven nemen naar de inwoners, vluchtelingen en andere gemeenten.

Heerle blijft in beeld als opvanglocatie asielzoekers

Over de voorgenomen opvanglocatie zegt het college de zorgen en vragen van omwonenden te begrijpen. Maar ze vinden ook dat ze vluchtelingen een menswaardige plek moeten bieden. “We werken daarom zorgvuldig verder aan de participatie, de bestuursovereenkomst met het COA en aan de omgevingsvergunning zodat in de (nabije) toekomst een onderbouwd definitief besluit genomen kan worden”, aldus het college.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komt van uitstel geen afstel. De definitieve besluitvorming wordt uitgesteld tot er meer duidelijkheid is over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot migratie- en asielbeleid. Het geeft de gemeente extra mogelijkheden voor communicatie en participatie met de inwoners van Heerle. “Op de achtergrond blijven we werken aan een bestuursakkoord met het COA en aan een omgevingsvergunning voor de opvang van maximaal driehonderd vluchtelingen voor de duur van vier jaar op het perceel ten zuiden van Heerle dat ingeklemd wordt door de Bergsebaan en de A58.”

Laat Heerle met Rust

Het uitstel geeft ook ruimte aan de indieners van zogenaamde WOO-verzoeken om de uitkomsten van deze verzoeken zorgvuldig te kunnen bestuderen. Onlangs heeft COA al laten weten dat er sprake is van een achterstand van de behandeling van deze verzoeken omdat er vanuit het hele land veel verzoeken zijn binnengekomen. Eén van de indieners van de WOO-verzoeken is de werkgroep ‘Laat Heerle met Rust’.

Wanneer het onderwerp wel formeel op de agenda van de gemeenteraad komt kan het college nog niet zeggen. Het wachten is nu op het moment dat het college officieel aan de gemeenteraad vraagt om een besluit te nemen over de opvang van de vluchtelingen.