Roosendaal

Roosendaal verandert van koop- en autostad naar woon- en ontspanningsstad

Afbeelding: gemeente Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal gaat zeven plekken in de stad aanpakken. Daarbij gaat ze samenwerken met de provincie Noord-Brabant. Roosendaal moet veranderen van een plek om te kopen naar een plek om elkaar te ontmoeten. En van een autostad naar een woonstad. Ook moet de stad van steen veranderen in een groene stad. Om dat te bereiken is een plan gemaakt voor Stadsoevers, Vlietpark, Spoorstraatzone, Historisch Centrum, Cultuurkwartier, Winkelkwartier en de Laan van Brabant.

Alle ideeën voor de zeven gebieden staan in één ontwikkelplan. Dat plan heet R.O.O.S.: Roosendaals Ontwikkelingsprogramma voor Onze Stad. “Een flinke uitdaging,” beseft de gemeente. Daarom is ze blij dat de provincie mee wil helpen. De afspraken voor de samenwerking zijn donderdag ondertekend. “Samen met inwoners en ondernemers gaan zij aan de slag voor een groen, aantrekkelijk en veilig gebied binnen onze gemeente, voor nu en voor later,” aldus de gemeente.

Leegstand binnenstad Roosendaal sneller aanpakken

Roosendaal wil dat er bij herinrichting van de stad of bij nieuwbouw gelet wordt op duurzaamheid, gezondheid en toegankelijkheid. Dat past goed bij de wensen van de provincie. Want die wil dat mensen graag wonen, leven en werken in Roosendaal. “Met de bijdrage die we nu leveren aan de stad kunnen we onder meer de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen,” aldus gedeputeerde Erik Ronnes.

Lees ook: Meer dan vijftig lege winkels in Roosendaal worden woningen

De plannen voor een nieuw stadshart lopen al jaren. Er zijn nu nog tientallen lege winkels. De gemeente wil minder winkels en meer woningen. En dat ziet de gedeputeerde wel zitten. “Het is een kans om dat mogelijk te maken én maatschappelijke opgaven in onze provincie zoals grote vraag naar woningen aan te pakken,” aldus Ronnes. “Daarnaast is dit een goede gelegenheid om zaken als vergroening van de leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid op te pakken.”

Ontwikkelen van Roosendaal vraagt om lef

Volgens wethouder Arwen van Gestel is R.O.O.S. een ambitieuze uitdaging. Al die grote veranderingen in Roosendaal vallen grotendeels in drie groepen:

  1. Verandering van koopstad naar plek om te zijn en te ontmoeten
  2. Verandering van autostad naar woonstad
  3. Verandering van stenen stad naar groene stad

“Hier hebben we gezamenlijk lef voor nodig,” aldus Van Gestel. “Om deze uitvoering te realiseren zoeken we de verbinding met de provincie en natuurlijk de ondernemers, eigenaren, inwoners en andere organisaties uit het gebied. Zo staan we er niet alleen voor maar werken we echt samen aan onze stad.”

Lees ook: Toekomstbeeld Roosendaal: een gezonde, groene en innovatieve gemeente

Het centrum van Roosendaal is niet alleen belangrijk voor de stad zelf, maar voor de hele regio. En de plannen voor het stadshart zijn zo groot, dat de gemeente het niet in haar eentje voor elkaar krijgt. “Partnerschap met de provincie is nodig om kennis, kunde, kwaliteiten en (bestuurlijke) krachten samen te brengen,” aldus de gemeente. “Deze samenwerkingsagenda is dynamisch van aard. Een aantal afspraken wordt nu gemaakt. Andere afspraken hebben nog verdere verdieping nodig en worden later concreet gemaakt.”

Afbeelding: gemeente Roosendaal
Lees ook: Roosendaal moet dé plek worden waar je je vrije tijd doorbrengt