Roosendaal

Roosendaal moet dé plek worden waar je je vrije tijd doorbrengt

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

West-Brabanders die in hun vrije tijd iets leuks willen gaan doen, moeten als eerste aan Roosendaal denken. Dat wil de gemeente Roosendaal graag voor elkaar krijgen. Daarom bespreekt de gemeenteraad donderdag de Visie Leisurepark Roosendaal. Uit onderzoek blijkt dat er voor de stad kansen liggen in Urban Leisure, ofwel stedelijke vrijetijdsbesteding. In Roosendaal zit dat vooral in de binnenstad, op De Stok en op het Vlietpark. De instellingen en ondernemers in die gebieden zouden meer kunnen samenwerken.

De steden in West-Brabant willen allemaal een duidelijkere eigen identiteit, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en de regio kunnen versterken. Voor Roosendaal ligt die identiteit bij het leisureaanbod. Dat is het aanbod van vermaak, winkels, cultuur en recreatie. De gemeente Roosendaal wil dat de stad hierin een bovenregionale rol gaat spelen. En het gebied rondom De Stok, het Leisurepark, speelt daar een belangrijke rol in. Daarom presenteert de gemeente de Visie Leisurepark Roosendaal. De plannen worden donderdag besproken met de gemeenteraad.

Ondernemers hebben al concrete plannen

De belangrijkste plekken voor vrijetijdsbesteding in Roosendaal zijn de binnenstad, De Stok en het Vlietpark. De gemeente wil dat er meer samenhang komt tussen die drie plekken. Op het Leisurepark zijn de bedrijven zelf al stappen aan het nemen. De gemeente wil er voor zorgen dat die plannen doorsijpelen naar de andere vrijetijdsgebieden. “De ondernemers in het gebied De Stok en het Designer Outlet Roosendaal hebben concrete initiatieven. Om deze initiatieven gezamenlijk richting te geven, andere initiatieven te stimuleren en de ruimtelijke samenhang te vergroten is een visie voor het gebied opgesteld,” schrijven burgemeester en wethouders in het voorstel.

Onderzoeksbureau ZKA Leisure Consultants ziet mogelijkheden en kansen voor het Leisurepark, waar de Designer Outlet Roosendaal en sportpark De Stok zitten. “Voor het Leisurepark wordt aangegeven om zich voornamelijk te richten
op outlet-retail (niet reguliere detailhandel), commerciële sport en avontuur,” beschrijft de gemeente in de Visie Leisurepark Roosendaal. “Horeca in dit deelgebied moet vooral samengaan met/ondersteunend zijn aan deze hoofdfuncties. In potentie is het Leisurepark een van de grootste leisurelocaties van Brabant.”

Ook omliggende landschap en openbare ruimte aanpakken

Ondernemers van het Leisurepark hebben meegewerkt aan de plannen. Ook hebben ze in mei een intentieovereenkomst getekend om samen een gebiedsvisie te maken. “De visie is dan ook een gezamenlijk document waarin actuele initiatieven
en projecten zijn opgenomen en een toekomstbeeld voor het gebied wordt geschetst,” aldus de gemeente.

In het Leisurepark moet ook ruimte zijn voor natuur. “Er wordt geïnvesteerd in een groenere omgeving met meer ruimte voor ontmoeten en bewegen. In de visie voor het Leisurepark zijn deze ambities vertaald in een ontwikkelingsperspectief voor het omliggende landschap en de openbare ruimte.”

De kosten komen later

De betrokkenen gaat de Visie Leisurepark Roosendaal later uitwerken in losse, concrete plannen. Hierover moet de gemeente nog afspraken maken met de instellingen en ondernemers. Dan zal er ook geld vrijgemaakt moeten worden. Want de gemeente krijgt kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte en het opknappen van het landschap.

De schattingen voor die kosten komen later, in de Kadernota 2023. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de Visie Leisurepark Roosendaal, kan Roosendaal het plan in kleinere stappen aanpakken. Zoals met het aanpassen van het bestemmings- en omgevingsplan.

Lees ook: Vrijetijdswalhalla De Stok moet 4 miljoen bezoekers per jaar trekken Lees ook: VVD wil bijgepraat worden over de uitbreiding van Leisurepark De Stok en het Designer Outletcenter Lees ook: Roosendaal kan regionale hoofdstad worden op gebied van leisure en retail