Nispen

Roosendaalse Lijst wil na twee jaar duidelijkheid over aanpak Essenseweg in Nispen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal beloofde twee jaar geleden te onderzoeken of de Essenseweg in Nispen aangepast moest worden voor de veiligheid. De Roosendaalse Lijst wil weten of dat onderzoek is gedaan. En zo ja, wat de conclusies waren. Op 28 april vloog er nog een auto uit de bocht en ramde wat paaltjes en een boom. Daarom vond Roosendaalse Lijst het tijd de situatie weer aan te kaarten.

De Roosendaalse Lijst stelde in mei 2021 al vragen over de Essenseweg in Nispen. De partij stelde voor om de veiligheid op de weg te verbeteren voor fietsers en wandelaars. Bijvoorbeeld door de weg smaller te maken en de fietspaden te verbreden. De gemeente Roosendaal beloofde toen te onderzoeken of dat soort maatregelen nodig waren.

Essenseweg niet enige probleemweg rond Nispen

De raadsleden Marco Schillemans en Stijn van Loveren willen weten of dat onderzoek is gedaan. En natuurlijk ook wat het dan heeft opgeleverd. “Welke stappen zijn door u ondernomen tussen het moment dat de Nispenaren hun zorgen over de verkeersveiligheid op de Essenseweg kenbaar hebben gemaakt en nu?,” schrijven ze aan burgemeester en wethouders.

Volgens Schillemans en Van Loveren zijn er in het grensgebied van Nispen meer wegen waar vaak te hard gereden wordt. En ook die zouden ze graag aanpassen om veiliger te maken. “Onder andere de Heijbeeksestraat en Bergsebaan in Nispen en de Hollandsedreef, Ouwerveldenweg, Hoeksebaan, Vleetweg en Mariabaan in Wouwse Plantage,” sommen ze op. Roosendaalse Lijst heeft hierover een paar maanden later ook vragen gesteld.

Breder plan voor verkeer in grensgebied

De gemeente Roosendaal vertelde toen, in augustus 2021, dat ze zou gaan praten met de gemeente Essen. Aanleiding was de onverwachte afsluiting van de Hemelrijk in Essen, dat ook gevolgen had voor Nispen. De gemeente zou kijken of het nodig was een grensoverschrijdend mobiliteitsplan te maken. Of dat de verkeersveiligheid in het grensgebied ook op andere manieren geregeld kon worden. Schillemans en Van Looveren willen weten hoe die gesprekken met Essen zijn verlopen. En of de bewoners van het grensgebied er bij betrokken worden als er plannen gemaakt worden.

Lees ook: Nispenaren maken zich zorgen over veiligheid Essenseweg Lees ook: Roosendaalse Lijst wil grensoverschrijdend verkeersplan om Nispen te ontlasten