Roosendaal

Schrijfcoach Sandra van den Nieuwenhof neemt Roosendaalse partijprogramma’s onder de loep

Elsa Kannekens Elsa Kannekens

Woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De deelnemende partijen presenteren in hun verkiezingsprogramma de belangrijkste standpunten. Schrijfcoach Sandra van den Nieuwenhof beoordeelt of deze programma’s wel duidelijk zijn. “Het schrijven van een goed partijprogramma is lastig. ”

Om te beginnen bekijkt Van den Nieuwenhof de partijprogramma’s in hun geheel: hoe deze zijn opgebouwd, hoe de structuur in elkaar zit, of de zinnen lekker lopen en of er aansprekende taal gebruikt is. “Een strakke tekst en opsommingen werken vaak goed. Lange lappen tekst nodigen juist niet uit tot lezen”

Het valt haar meteen op dat alle partijen dit anders aanpakken. De Roosendaalse lijst presenteert haar programma bijvoorbeeld op een zwarte achtergrond en ook de lengte van de teksten varieert enorm. “Er zitten programma’s tussen van drie kantjes, maar ook van 61 pagina’s.”

Vervolgens bestudeert Van den Nieuwenhof de teksten op woordniveau. Ook hier valt haar iets op: “Ik zie dat partijen worstelen met hoe zij de kiezer aanspreken, met u of met je. Sommige partijen gebruiken het door elkaar.”

Voor iedereen toegankelijk

“Je hoort politici wel eens zeggen dat het niet uitmaakt hoe een partijprogramma geschreven is, omdat toch niemand ze leest”, vertelt Van den Nieuwenhof. Maar daar is ze het zelf niet mee helemaal mee eens. “Hoewel misschien niet iedereen alle programma’s leest, zou wel iedereen het moeten kunnen begrijpen.”

Initiatieven zoals die van de VVD die haar partijprogramma in een groter lettertype en als podcast heeft uitgebracht, kan ze dan ook alleen maar aanmoedigen.

Zelf heeft ze ook nog een suggestie: “partijen zouden hun programma’s zo veel mogelijk op B1 niveau moeten schrijven.” Dit is heel eenvoudig Nederlands met korte, eenvoudige en actieve zinnen. “Dit moet voor de meerderheid van de bevolking te begrijpen zijn. Ook bijvoorbeeld voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.”

Tv-debat

Wil je de partijprogramma’s zelf niet doorspitten, maar wel op de hoogte zijn van de belangrijkste standpunten van de verschillende partijen? Op dinsdagavond 15 maart krijgen de Roosendaalse lijsttrekkers de gelegenheid om met elkaar in debat te gaan in het ZuidWest Kiest debat op ZuidWest TV.