Bergen op Zoom

Schuiven op het pluche in de Bergse raadstombola

Piet van den Kieboom (foto links) en Ton van Dorst. (Foto's: ZuidWest Update / Facebook)

Han Verbeem Han Verbeem

Donderdagavond benoemt de Bergse gemeenteraad twee nieuwe burgerleden: Ton van Dorst en Piet van den Kieboom. Van Dorst schuift in de raadsbankjes door van Steunpunt BoZ naar GBWP, terwijl Van den Kieboom de vrijgekomen positie bij Steunpunt invult. Van den Kieboom was eerder politiek actief als raadslid voor de BSD en daarvoor de PvdA.

Door: Han Verbeem

Zowel Van Dorst als Van den Kieboom worden (her)benoemd als burgerlid, een ondersteunende functie ten dienste van de gekozen raadsleden. In de huidige vergaderstructuur vervullen burgerleden in Bergen op Zoom een belangrijke rol, en vertegenwoordigen hun fracties in de raadscommissies. Beide burgerleden zullen volgende maand in de commissie de eed of gelofte afleggen, waarna ze in hun nieuwe functies aan de slag kunnen gaan.

Ton van Dorst

Van Dorst was als ‘tweede man’ en gedoodverfd opvolger bij Steunpunt BoZ uit de gratie gevallen, nadat hij vlak voor het zomerreces zijn handtekening had geplaatst onder het Auvergnepolder-manifest – een verklaring van tien Bergse raadsfracties die een gezamenlijke voorkeur uitspraken voor een mogelijke bedrijfsmatige invulling van de nu nog agrarische polder. Steunpunt-raadslid John Voets was ‘not amused’ met deze actie en herriep de fractiesteun aan het manifest. Van Dorst maakte vervolgens de overstap naar GBWP. Opmerkelijk genoeg geldt GBWP als één van de grootste tegenstanders van een herontwikkeling van de Auvergnepolder. Samen met het CDA maakte GBWP het behoud van de polder zelfs tot inzet van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Piet van den Kieboom

De vrijgekomen positie bij Steunpunt BoZ wordt nu ingevuld door Piet van den Kieboom, een ervaren politicus die zijn sporen heeft verdiend bij de PvdA en de BSD. Van 1994 tot 2006 was Van den Kieboom -met korte onderbrekingen- wethouder sociale zaken en de grondlegger van de Cultuurboulevard. Na 2006 was hij enige jaren raadslid voor de PvdA en tot 2010 wethouder in de gemeente Rucphen. In 2014 maakte hij zijn terugkomst in de Bergse raadspolitiek, ditmaal als raadslid voor de BSD. Daarbij profileerde hij zich op het sociaal domein en met name op de misstanden binnen de WMO. Bij de verkiezingen van 2018 is hij niet herkozen voor de BSD.