Hoogerheide

Steven Adriaansen voorgedragen voor herbenoeming burgemeester

Foto: © Archief ZuidWest TV

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De Woensdrechtse gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten burgemeester Steven Adriaansen aan te bevelen voor herbenoeming.

Op 1 oktober 2019 eindigt de eerste termijn van burgemeester Adriaansen. Hij heeft aan de Commissaris van de Koning aangegeven verder te willen als burgemeester van de gemeente Woensdrecht. De commissaris heeft aan de raad gevraagd een aanbeveling te doen.

Functioneren

Een vertrouwenscommissie heeft teruggekeken op het functioneren van burgemeester Adriaansen in de afgelopen jaren. Dat is gedaan aan de hand van een profielschets uit 2013. De gemeenteraad heeft dinsdagavond in een besloten raadsvergadering gesproken over de aanbeveling tot herbenoeming en de voorbereidende werkzaamheden van de vertrouwenscommissie. Vervolgens heeft de raad besloten de minister de aanbeveling te doen Steven Adriaansen opnieuw te benoemen als burgemeester van de gemeente Woensdrecht.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet nog instemmen met de herbenoeming. Vervolgens volgt een Koninklijk Besluit. Naar verwachting wordt dit besluit voor 1 september genomen.