Bergen op Zoom

Stevige voorwaarden aan voortbestaan ondernemersvereniging STERCK

Kees van Male, al enige jaren kartrekker van ondernemersvereniging STERCK.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Deze week zijn de bij de Bergse ondernemersvereniging STERCK betrokken bedrijven geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen en standpunten. Over één punt is het bestuur in de betreffende e-mail zeer uitgesproken. Een toekomst is er alleen als de gemeente weer serieus bij gaat dragen én als alle ondernemers meebetalen.

Kees van Male, sinds enige jaren kartrekker bij STERCK, windt er geen doekjes om. “Wij, het huidige bestuur, gaan alleen voor collectiviteit en niet voor individualiteit. Dan krijg je de freeriders en dat zijn de parasieten van de samenleving.” Het zou de verdeeldheid tussen ondernemers alleen maar vergroten, aldus de bestuurder.

Er moet dus alsnog een vorm worden gevonden waarin alle detailhandel en horecabedrijven verplicht bijdragen. Bijvoorbeeld middels reclamebelasting, een systeem dat in Roosendaal met succes is ingevoerd, weet Van Male. Hij denkt daarbij aan vergelijkbare bedragen per adres als voorheen, met verschillende tarieven voor aanloopstraten en drukkere locaties.

Goede hoop op nieuwe college

Voor het bestuur is niet alleen die verplichte bijdrage van de ondernemers een harde eis. Ook de gemeente zal weer over de brug moeten komen, stelt de voorzitter. Alleen zo wordt het minimaal benodigde jaarlijkse budget van 240.000 euro gehaald, is al berekend. Kees denkt dat het nieuwe college hier voor open zal staan. In een brief aan de informateurs Greetje Bos en Dick de Cloe is die expliciete boodschap alvast meegegeven. Misverstanden kunnen er dus eigenlijk niet over ontstaan.

Meer mogelijk maken

Wat STERCK met die budgetten exact wil gaan doen moet deels nog vorm krijgen. Wel belooft Van Male alvast dat er creatiever en eerlijker mee omgegaan zal worden, waardoor er meer mogelijk te maken is voor de stad en de ondernemers. De nieuwe opzet van de Krabbenfoor is daar al een goed voorbeeld van. Die wordt zo goed als zonder budget georganiseerd. Ook bestuurs- en organisatiekosten moeten flink omlaag, vindt hij. Er dient zo veel mogelijk direct naar de leden -de ondernemers dus- te gaan. In de vorm van evenementen en activiteiten waar iedereen wat aan heeft en goede promotie van de stad. Maar eerst zal moeten zijn voldaan aan die twee mitsen: iedereen in het centrum betaalt mee, net als de gemeente.

Lees ook: Geen geld maar toch een Bergse Krabbenfoor