Wouw

Stichting opgericht voor behoud Lambertuskerk in Wouw

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De nood is hoog voor de Lambertuskerk in Wouw. De kerk in het dorp heeft de nodige gebreken en er is veel geld nodig om de renovatie te bekostigen. Een groep betrokken Wouwenaren is opgestaan om de kerk in Wouw voor de toekomst te behouden.

Deze groep wil met de Stichting Behoud Lambertuskerk de komende 5 jaar minimaal een bijdrage ophalen van 150.000 euro om de eerste renovatie te bekostigen en een koers uit te zetten om ook daarna de kerk nog een mooie toekomst te geven.

De noodzakelijke renovaties die daarna nog moeten volgen worden op dit moment begroot op meer dan  500.000 euro.

Teruglopend kerkbezoek zorgt er voor, dat de eigenaar van de Lambertuskerk niet meer in staat is om op termijn al deze werkzaamheden te kunnen betalen. Dit is dan ook de reden waarom de Stichting Behoud Lambertuskerk is opgericht.

De stichting heeft de stellige overtuiging dat het niet zo kan zijn dat de Wouwenaren toestaan dat in deze moderne tijden de kerk langzaam aftakelt.

De komende maanden en jaren zal de stichting tal van activiteiten organiseren om deze droom te verwezenlijken.

Bekijk hieronder de reportage:

{webpage_link type=video id=4239}