Hoogerheide

‘Terrorbuizerd’ blijkt alleen maar waaks: geen gevaar voor wandelaars

Foto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

In natuurgebied d’Hoef in Hoogerheide kwamen wandelaars deze week oog in oog te staan met een aggressieve buizerd. Deze was in gevecht geraakt met een kraai en wilde zijn territorium beschermen, zo stellen natuurmedewerkers van de gemeente Woensdrecht. Van een ‘terrorbuizerd’ die mensen aanvalt is geen sprake: het dier is alleen maar waaks.

Het gebied van enkele tientallen hectaren ligt aan de rand van de nieuwbouwwijk, bij de Nijverheidsstraat in Hoogerheide. De natuurzone is vijftien jaar geleden aangelegd als deel van een natuurcompensatie-project. De agrarische weilanden en akkers hebben sindsdien een complete gedaantewisseling ondergaan en de natuursituatie van pakweg een eeuw geleden is weer teruggekeerd.

Waaks

Salamanders, uilen en padden bevolken inmiddels het woeste heidelandschap. Zo ook een koppel buizerds, Deze vogelsoort valt zelden mensen aan. “Behalve tijdens het broedseizoen, maar dat is al geruime tijd voorbij”, zegt projectleider Ad Boden van de gemeente Woensdrecht. Hij was destijds betrokken bij de aanleg en ontwikkeling van deze natuurzone. Inmiddels is uit verklaringen van wandelaars gebleken dat het gaat om een buizerd die met een kraai in gevecht was. “Dat gebeurt heel vaak. Buizerds laten deze vogels niet toe in hun leefgebied.” Zo’n terreinstrijd kan er heftig aan toe gaan. “Vogels vallen elkaar in de lucht aan en als er één van hen valt, gaat het gevecht op de grond verder.”

Populatie herstelt zich

Lange tijd ging het niet goed met de buizerdpopulatie in de gemeente Woensdrecht. “Maar door alle natuurontwikkelingen van de laatste jaren is het aantal weer gegroeid. Er zijn nu enkele tientallen koppels en hun leefgebied briedt zich steeds verder uit”, vertelt Rutger Meijer, beleidsmedewerker Groen, Natuur en Landschap bij de gemeente Woensdrecht. “Als een buizerdkoppel jongen krijgt, worden deze op volwassen leetijd door de ouders verstoten. “En dan zoeken die weer een nieuw terrein op. Zo gaat dat in de natuur.”