Bergen op Zoom

Vaarverbod Bergse Binnenschelde blijft een twistpunt

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Blijdschap bij de Bergse VVD, nu het vaarverbod voor motorbootjes op de Binnenschelde en Schippersvliet van tafel is gehaald. Het had er alle schijn van dat zo’n verbod er ging komen omdat deze wijze van varen voor veel verontreiniging zou zorgen. Op die aanname is de gemeente deels teruggekomen. Toch is het nog geen gelopen race.

Burgerlid Jim Bernaards is één van de VVD’ers die zich vanaf het begin tegen het verbod verzette, al heeft ie best oog voor de argumenten aangaande vervuiling. Hij noemt het loswoelen van de bodem en beplanting een deelfactor van een veel groter probleem. Een bewuste overdrijving in zijn eerdere betoog klonk als volgt: “Wij hebben de perfecte manier voor de Binnenschelde, namelijk een hek eromheen en niemand meer erin laten.”

Natuurlijk is dat niet écht wat de VVD wil. Het water is juist aangelegd zodat mensen ervan kunnen genieten en daar horen wat de liberalen betreft bootjes bij. Dat zorgt wellicht voor vertroebeling maar dit is volgens Bernaards slecht een beperkt deel van het echte probleem. De oplossing voor de vervuiling is volgens hem onder meer baggeren. Zijn partij is daarom blij met het feit dat zowel de gemeente als Waterschap Brabantse Delta inmiddels aangeven dat varen niet als grote oorzaak van de slechte waterkwaliteit wordt beschouwd. De bewoners van de Bergse Plaat kunnen hun bootjes en deze vorm van recreëren dus behouden, zo lijkt het.

Vertroebeling ook door wind en brasems

Waterschap Brabantse Delta geeft als belangrijkste redenen voor de vervuiling van het water de enorme algengroei en opwervelend bodemmateriaal. Dat laatste is maar deels veroorzaakt door het varen. Windwerking en de vele brasems worden als andere bepalende factoren genoemd. De gemeente stelt eveneens dat het gemotoriseerd varen het grote verschil niet maakt. In 2020 was dat gewoon toegestaan en toch bleven metingen onder de toetsingswaarde, aldus een intern ambtelijk advies aan het college.

Opmerkelijke draai

Raadslid Rian Govers, van Lokaal Realisme, kijkt enorm op van de plotse draai die gemeente en college hebben gemaakt. Ze laat ook weinig heel van de memo waarin dat wordt aangekondigd. Die meldt dat de keuze is gebaseerd op gesprekken met het waterschap. Echter, die vonden in maart plaats. Terwijl er inmiddels politiek-bestuurlijk anders naar werd gekeken binnen Waterschap Brabantse Delta. De PvdA kwam in april met vragen over de vervuiling door het varen en vindt dat er wat aan gedaan moet worden. Het is daar ook zeker nog niet van de agenda verdwenen.

Govers, zelf ook actief bij het waterschap, is het eens met de PvdA-brief. Je moet ergens beginnen anders lost het probleem nooit op, vindt ze, en dan is dit een prima eerste stap. Ze heeft weinig begrip voor de plotse wending en denkt dat wethouder Patrick van der Velden zich onder druk gezet voelde door reacties van inwoners die gemotoriseerd willen blijven varen. Het raadslid laat het er niet bij zitten en is nog wat zaken aan het uitzoeken. Er zijn volop redenen om het gemotoriseerd varen wél een halt toe te roepen, vindt ze. Mogelijk komt het verbod dus toch weer terug op tafel.