Bergen op Zoom

Moet zwemplezier Binnenschelde wijken voor gemotoriseerd varen?

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Al jaren is de Binnenschelde een bron van zorgen voor de gemeente Bergen op Zoom. En een bron van ergernis voor veel water- en zwemliefhebbers. Dit jaar is het erop of eronder. Als de steeds slechter wordende kwaliteit van het meer doorzet, volgt een definitief zwemverbod. Volgens een tweetal bewoners van de Bergse Plaat is de oplossing simpel: Verbied het gemotoriseerd varen. Ze staan er niet alleen in, er is politieke steun voor die aanpak.

BSD’er Louis van der Kallen maakte zich er in 2019 al druk om. In een filmpje op zijn website is te zien hoe er flink hard wordt gevaren op de wateren van de Bergse Plaat. Zelfs door kinderen van ongeveer 10 jaar. Volgens bewoners halen de bootjes met gemak snelheden van 20 kilometer per uur. Het zorgt voor een hoop lawaai en de golven zijn niet alleen slecht voor de planten aan de waterkant, zelfs de beschoeiing lijdt eronder.

Een grote zorg die Van der Kallen -tevens bestuurder bij het Waterschap Brabantse Delta- daarnaast uitspreekt, betreft de schade die de motoren van de boten aanbrengen aan de bodem en de daar groeiende waterplanten. Die worden losgetrokken en gaan kapot. Het slib wordt bovendien door de snelheid omhooggetrokken en het water vertroebelt, wat ook weer gevolgen heeft. Met name in periodes van goed weer is het vaarverkeer blijkbaar van dien aard dat het water troebel blijft en de bodemplanten te weinig licht krijgen. Mede hierdoor is er een flinke toename van blauwalg.

Het ligt nogal gevoelig

Tot een aantal jaren geleden werd er nauwelijks tot niet gemotoriseerd gevaren op de wateren van de Bergse Plaat en Binnenschelde. Er gold een verbod maar daar maakte de gemeente een uitzondering op voor de reddingsboot van de zeilclub. Sindsdien ging het mis, melden twee wijkbewoners die liever anoniem blijven uit angst voor boze blikken en erger van buurtgenoten die graag blijven varen. Het ligt er blijkbaar erg gevoelig. Al jaren neemt het aantal motorbootjes alleen maar toe en gehandhaafd wordt er niet.

Verbod op gemotoriseerd varen

Naast de poepbacterie, die medebepalend is voor de beoordeling van zwemwaterkwaliteit, is de aanwezigheid van blauwalg een belangrijke factor. De ecologische effecten worden niet alléén veroorzaakt door de vele en te snelle vaarbewegingen maar ze spelen wel degelijk een rol. Daarvan is ook Rian Govers van de nieuwe partij Lokaal Realisme overtuigd. Ze vindt dat het water voor andere recreatie behouden moet blijven en pleit voor het direct instellen van een actief ontmoedigingsbeleid en zo snel mogelijk een motorvaartuigenverbod.

Zo’n verbod zullen niet alle bewoners van de Bergse Plaat waarderen. Er liggen nogal wat bootjes aan de steigers daar. De mensen die de overlast en milieuschade beu zijn staan waarschijnlijk iets harder te juichen, mocht het zo ver komen. Er spelen nogal wat problemen, melden de twee bewoners. Niet alleen is er bij drukte veel herrie maar er ontstaan ook gevaarlijke situaties, zeker als jonge kinderen zonder begeleiding varen. Daarnaast is er volgens hen veel schade aan openbaar en eigen groen, en de vervuiling neemt alleen maar toe. Dat beperkt zich niet tot kapot gevaren planten en het slib, er drijft tevens geregeld olie op het water.

Recreatiefunctie behouden voor grote groep mensen

Namens haar partij geeft Govers, die overigens óók waterschapsbestuurder is, aan er niet op uit te zijn om mensen hun pleziertje te ontnemen. Ze is er echter van overtuigd dat het vaarverbod er mede voor kan zorgen dat de Binnenschelde en wateren van De Plaat voor andere recreatievormen behouden blijven en daar kunnen veel meer mensen van genieten.

Lees ook: Opnieuw negatief zwemadvies Binnenschelde, status van zwemwater in gevaar