Bergen op Zoom

Varkenshouderij wil groeien om te verduurzamen maar Bergse raad is niet overtuigd

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Varkenshouder Jos Naalden wil met zijn bedrijf groeien om te verduurzamen: extra stalruimte met méér capaciteit, maar de uitstoot van ammoniak neemt wél met twaalf procent af. Voor een meerderheid van de Bergse raad is dat echter tegenstrijdig. De vier linkse partijen en D66 gaan niet akkoord en GBWP twijfelt nog. “Er is veel veranderd, de laatste jaren”, zegt Ufuk Cuman (D66) woensdagavond in de raadscommissie. Groei is niet langer vanzelfsprekend.

De Bergse gemeenteraad is woensdag niet overtuigd van een noodzaak tot uitbreiding van de varkensstallen aan de Heerlesebaan. De raad heeft in februari 2019 weliswaar voorlopig ingestemd met de uitbreidingsplannen van de varkenshouderij. Maar inmiddels kijkt de samenleving kritischer naar milieu en stikstof – zegt Arjan van der Weegen (GBWP). “Is dit initiatief wel voldoende gericht op het algemeen belang”, vraagt hij zich af en de GBWP-voorman wil weten of de alternatieven voldoende zijn onderzocht. “En is met de ondernemer wel gesproken over andere manier van boeren of eventueel uitkopen?” Ook Cuman sluit zich bij deze vragen aan. Hij verwacht zelfs dat de landelijke overheid op termijn de intensieve veehouderij verder aan banden zal leggen. Voor D66 zou het beter zijn om het varkensbedrijf te verplaatsen.

Strengere eisen

De tijd dringt echter voor Naalden. In 2024 moet ook deze ondernemer voldoen aan de strenge provinciale eisen. Andere fracties gunnen de varkenshouder een kans. “Moeten de boeren klein blijven, zodat de investeringen ook achter blijven en niet gemoderniseerd kan worden”, stelt Meino Dam (Lijst Linssen). Nederland is immers de grootste vleesexporteur van Nederland. “Wees daar als land nou eens trots op”, aldus Dam. Hij krijgt bijval van VVD-commissielid Jim Bernaards – die te spreken is over de ammioniakreductie die de investering zou opleveren. “Wij zijn het van harte hiermee eens.” De provinciale richtlijnen verplichten veel varkenshouders om de stallen te moderniseren. “De ondernemer wordt er beter van, de omgeving ook, waarom kunnen we dan tegen zijn”, aldus Maarten van ‘t Hof (Lokaal Realisme). Jaap van Dam (CDA) vindt dat de gemeente blij moet zijn dat de ondernemer deze investeringen wil doen, en ook zijn partij is voor uitbreiding. En Piet van den Kieboom (50 plus) zegt dat de ondernemer niet de dupe mag zijn van een landelijke discussie die nu lokaal wordt gevoerd.

Getoetst

Wethouder Barry Jacobs stelt dat de gemeente wél een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ dient af te geven, omdat aan alle regels en voorwaarden is voldaan. “We hebben de aanvraag uitgebreid laten toetsen”, aldus de lokale bewindsman.

GBWP zal de komende dagen de knoop doorhakken en besluiten of ze vóór of tegen stemmen, aldus Van der Weegen. De keuze van de grootste raadspartij is doorslaggevend voor Naalden. Donderdag 30 september dient de raad een uiteindelijk besluit te nemen over het raadsvoorstel.