Roosendaal

Vier Roosendaalse partijen vragen opnieuw om onafhankelijk milieu­onderzoek Cloetta

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vier politieke partijen hebben hun naam gezet onder een brief met milieuvragen over de verhuis van snoepgigant Cloetta naar De Meeten II. Juist nu de periode van onderzoeken is aangebroken, willen zij dat er duidelijkheid komt over de gehanteerde normeringen.

De producent en de gemeente zijn de mening toegedaan dat voor de bouw van de nieuwe fabriek de stikstofuitstoot van de huidige locatie aan de Spoorstraat meegenomen mag worden naar de nieuwe fabriek. Dat wordt ‘intern salderen’ genoemd en komt vaker voor, maar meestal niet als een fabriek naar een totaal andere locatie verhuist en daar meerdere productielijnen samenvoegt.

Overhevelen mag niet zomaar

Met name vanwege dat laatste heeft PvdA’er Paul Klaver zijn bedenkingen hij de poging die milieubelastende uitstoot over te hevelen. Hij vraagt zich af of dit volgens de regelgeving is toegestaan, zeker als er niet eerst de juiste onderzoeken voor zijn uitgevoerd. In een brief vraagt hij het college nu dit alsnog volgens de geldende procedures te doen. Dat schrijven is mede ondertekend door de Roosendaalse Lijst (Sjef van der Touw), D66 (Bejar Taher) en Vitaal Liberaal (Jac Wezenbeek).

Onder de norm

Eerder deed wethouder Arwen van Gestel een poging de omwonenden van de nieuwe fabriekslocatie gerust te stellen. Hij vertelde in een interview aan Streekomroep ZuidWest dat het college ervoor zorgt dat Cloetta zelfs onder de daar toegestane norm blijft. Er zou qua milieubelasting een categorie 4.2 zijn toegestaan maar de gemeente houdt de snoepproducent aan een 3.2 norm.

Leg het goed vast

Raadslid Paul Klaver vraagt zich echter af of die norm echt wordt geborgd. Hij ziet in recent opgestelde regels nergens dat dit voor het hele terrein vastligt en wil graag een garantie dat dit alsnog gebeurt. Bijvoorbeeld omdat er poederdrogers worden gebruikt die redelijk milieubelastend zijn. Aangezien Cloetta hier de processen van meerdere fabrieken bijeen wil brengen, moet er streng worden toegezien op het niet overschrijden van die normering.

Voorwaarden

Intern salderen mag alleen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het moet gaan om eenzelfde project, dat op een andere locatie verder gaat. Juist omdat het bij de nieuwe Cloettafabriek gaat over een samenvoeging van meerdere productielocaties, is de vraag of er nog sprake is van een voortgezet project, concludeert de PvdA’er. Er is in een ander dossier al eens gerechtelijk bepaald dat dit erg nauw luistert, met afwijzing tot gevolg. Reden genoeg om er kritisch naar te kijken, stelt de brief aan het college.

Respecteer de wens van de raad alsnog

Er is ook al eens door een rechtbank geoordeeld dat een gemeentebestuur eigenlijk een milieueffectrapportage (m.e.r.) op had moeten laten stellen, laat Klaver met een eerdere uitspraak van een rechtbank zien. Het gaat hierbij om een zaak in Groningen. Hij wijst erop omdat het college een eerdere wens van de gemeenteraad -die om zo’n m.e.r. vroeg- terzijde legde.

De PvdA blijft erbij dat zo’n onderzoek een beter en objectiever beeld geeft van de verwachte verontreiniging. Ook die hernieuwde oproep ligt nu bij het college. Samen met de onlangs gestelde vraag om eens serieus met de bezorgde inwoners in gesprek te gaan. De bewonerscomités zijn er graag toe bereid, hebben ze raadslid Klaver laten weten.