Hoogerheide

Voorschool voor alle peuters in woensdrecht

Redactie Redactie

Alle kinderen van twee tot vier in de gemeente Woensdrecht moeten vanaf volgend jaar twee dagdelen per week naar een peuterspeelzaal of kinderopvang kunnen, ongeacht het inkomen van de ouders. Als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, dan springt de gemeente bij met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het college heeft dit voorstel gedaan aan de gemeenteraad. In december neemt de raad een besluit.

 

Het voorstel staat beschreven in de beleidsnotitie peuteropvang 2017. Het voorstel is het Woensdrechtse antwoord op de landelijke integratie van peuterspeelzalen en kinderopvang. Omdat voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen wil het Rijk en de VNG het aanbod toegankelijker maken en meer peuters bereiken. ”Ook wij ervaren hoeveel baat peuters hebben bij een peuterspeelzaal of kinderopvang. Het stimuleert hun ontwikkeling spelenderwijs maar doelgericht. Wat ons betreft zouden alle twee- tot vierjarigen naar een dergelijke voorschoolse voorziening moeten kunnen. Ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of moeite hebben om het te betalen. Daarom leggen we dit voorstel voor aan de gemeenteraad.” vertel wethouder Lars van der Beek.