Ossendrecht

Vrij baan voor vissen: Waterschap plaatst visliften bij drie stuwen Ossendrecht

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

In de polder van Ossendrecht wil het Waterschap volgend jaar drie visliften installeren. Vissen die daar zwemmen kunnen nu niet vrij van de ene plek naar de andere plek zwemmen. De vislift maakt het mogelijk dat de vissen dat wel kunnen, waardoor naar verwachting de vispopulatie vergroot. In Steenbergen heeft waterschap Brabantse Delta al een dergelijk systeem in gebruik.

Het concept van de vislift is simpel maar doeltreffend: een grote ronde bak met verschillende kamers en een luik waardoor vissen vanuit het lage water de lift kunnen binnenzwemmen. Hierdoor kunnen ze geleidelijk aan naar een hoger gelegen gebied bewegen en aan de andere kant van de stuw komen. Bovendien kunnen ze op dezelfde manier weer terugzwemmen, waardoor de stuwen geen obstakels meer vormen voor de vismigratie.

Vislift

Jan Poppelaars, projectleider bij Waterschap Brabantse Delta, benadrukt het belang van deze visliften: “Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, op te groeien, te overwinteren en voedsel te vinden. Onze taak als waterschap is ervoor te zorgen dat ze zich vrij kunnen bewegen. De visliften zijn een cruciaal onderdeel van dit proces.”

Populatie

De realisatie van de drie visliften staat gepland voor volgend jaar. Wat opvallend is aan dit project is de snelheid van de uitvoering. De visliften kunnen binnen twee tot drie weken worden geïnstalleerd en direct operationeel zijn, legt Poppelaars uit. “De vislift is ontworpen met het oog op flexibiliteit. We kunnen de vislift op afstand regelen en sluiten als de waterstanden niet optimaal zijn, zodat we de vispopulatie op verantwoorde wijze kunnen beheren.”

Bijeenkomst

Het waterschap nodigt de inwoners van Ossendrecht en andere geïnteresseerden uit om op donderdag 2 november 2023 tussen 15:30 en 17:30 uur een inloopbijeenkomst bij te wonen in MFC de Drieschaar aan de Ploeg 11 in Ossendrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen toegelicht, evenals de procedures, planning en werkzaamheden. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.