Ossendrecht

Vissen kunnen nog dit jaar veilig via lift in De Agger

In de Ossendrechtse polder krijgen stuwen een vislift.

In de Ossendrechtse polder krijgen stuwen een vislift.

Herbert Kats Herbert Kats

Waterschap Brabantse Delta start maandag 22 april met de aanleg van drie vispassages in De Agger. Via deze zogeheten visliften wordt het mogelijk om tegen het eind van het jaar veilig langs de stuwen heen en weer te zwemmen vanuit de Westerschelde.

Het werk in de polder van Ossendrecht wordt in drie fases uitgevoerd door de gespecialiseerde aannemer G. van der Ven BV uit Brakel. De klus begint met de aanleg van een zogeheten vislift aan bij de stuw Vermeer/Aanwas (Oude Dijk), daarna zijn de stuwen Schenkeldijk en Schenkeldijk 1 aan de beurt.

Wegen toegankelijk

Het project is mogelijk gemaakt door een combinatie van Europese subsidie, financiering vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant BV en financiële steun van de provincie.

Het werk vergt naar verwachting twee maanden. De wegen blijven toegankelijk voor verkeer. De aannemer werkt met één kraan, die aan het begin van de werkdag (rond 7 uur) en bij vertrek (circa 16 uur) naar het gebied wordt getransporteerd.

Bak met kamers

Een vislift komt de diversiteit waterleven ten goede. Van nature trekken vissen van het ene gebied naar het andere om te overwinteren, zich voort te planten en om voedsel te vinden. Stuwen als in De Agger fungeren dan als obstakel.

De vislift maakt een stuw passeerbaar. Het is in feite een grote ronde bak met kamers. Door een aanpassing van de stroomsnelheid zwemmen de vissen via een buis de lift in. Eenmaal binnen komen ze om te wennen in een soort rustkamer. Van daaruit gaan ze via een soort wokkel naar boven om weer via een buis aan de andere kant van de stuw te komen. Zo kunnen ze ook terug.

Lees ook: Vrij baan voor vissen: Waterschap plaatst visliften bij drie stuwen Ossendrecht