Geen regio geselecteerd

Windturbinepark bij Ossendrecht gaat niet door

Redactie Redactie

De komst van vijf hoge windturbines langs de Kabeljauwbeek ten zuiden van Ossendrecht is van de baan.

Het beroep wat natuurvereniging Namiro instelde bij de Raad van State is gegrond verklaard. Op 15 december 2016 stelde de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht het bestemmingsplan vast dat de komst van de windturbines mogelijk maakte. Dat besluit is nu vernietigd. De lokale partijen AKT en D’66 stemden destijds tegen het bestemmingsplan.

Energiebedrijf Eneco wilde ten westen van de A4 windturbines bouwen met een tiphoogte van 183 meter. Lang niet alle inwoners waren gediend van de hoge objecten. Zo werd een petitie tegen de komst van de windturbines door 172 omwonenden ondertekend. Natuurvereniging Namiro pleitte voor lagere windturbines, maar de gemeente wilde het plan niet aanpassen. Daarop stapte  Namiro naar de Raad van State. Die oordeelt dat de meest westelijke windturbine de grens van het Natuur Netwerk Brabant overschrijd.

Impressie foto van het windturbinepark (foto: Eneco)