Hoogerheide

Woensdrecht: 45% minder afval als mensen het zelf moeten wegbrengen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil het ondergronds inzamelen van restafval verder uitbreiden. Mensen die zelf hun restafval weg moeten brengen naar de containers, leveren 45 procent minder in dan andere inwoners. De proef van een jaar is zo goed bevallen, dat de gemeente de proeflocaties laat bestaan en op andere plekken ook ondergrondse containers gaat plaatsen.

Inwoners van Woensdrecht die zelf hun restafval weg moeten brengen naar ondergrondse containers, zorgen voor veel minder afval dan andere inwoners. Dat blijkt uit een proef die de gemeente Woensdrecht een jaar lang heeft gedaan. Omdat de resultaten zo positief zijn, wil de gemeente de ondergrondse containers laten zitten en er op andere plekken ook aanleggen.

Wethouder Henk Kielman is erg tevreden. “Uit de analyse van de gegevens over de periode van 1 jaar is gebleken dat het zelf wegbrengen van het restafval heeft geleid tot een afname van het huishoudelijk restafval van 45%,” vertelt hij. “De gemiddelde persoon in Woensdrecht heeft over 2019 zo’n 131 kg restafval ingezameld, pilot deelnemers blijken daarentegen over de periode van 1 jaar slechts 73 KG te hebben ingezameld.”

90 procent kiest voor zelf wegbrengen

Volgens de wethouder zijn ook de inwoners zelf heel enthousiast over het systeem. Deelnemers aan de proef mochten na afloop zelf kiezen welk systeem ze het fijnst vonden. “Uiteindelijk heeft bij het definitieve keuzemoment maar liefst 90% van de pilot deelnemers ervoor gekozen om de aansluiting op de ondergrondse container te behouden. Een kleine 3% koos ervoor een kleinere 140 liter container terug te ontvangen en 7% vroeg de grijze 240 liter bak terug,” zegt Kielman.

De gemeente heeft de deelnemers ook gevraagd of er verbeteringen nodig zijn. De suggesties die de inwoners hebben gedaan, gebruikt Woensdrecht nu om wat dingen aan te passen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld of er extra ondergrondse containers voor restafval kunnen komen, of er meer containers voor plastic neergezet kunnen worden en of het beter is om voortaan ook blik bij het plastic afval te doen.

Nog steeds te veel restafval in gemeente Woensdrecht

De rijksoverheid wil dat elke Nederlander dit jaar maximaal 100 kilo restafval inlevert. In 2025 zou dat zelfs nog maar maximaal 30 kilo per persoon zijn. Al het andere afval moet hergebruikt kunnen worden. Dat is de VANG doelstelling, Van Afval Naar Grondstof. De ondergrondse containers is een van de manieren waarop de gemeente Woensdrecht probeert de hoeveelheid restafval te verminderen. Maar het valt niet mee. “Ondanks deze positieve effecten uit de pilot blijft de gemeente een grote opgave hebben om het aandeel restafval per persoon per jaar onder de 100 kg te krijgen,” aldus de gemeente.

Het gemiddeld aantal kilo’s restafval dat inwoners van Woensdrecht elk jaar weggooien ligt nog steeds veel hoger dan 100 kilo. “Vorig jaar is de gemeente geëindigd op 131 KG per persoon per jaar, dit is nog zonder het aandeel grofvuil dat wordt ingezameld op de milieustraat. Om de landelijke doelstelling te behalen dient dit bij het fijne huishoudelijke afval opgeteld te worden,” legt wethouder Kielman uit. “Het grofvuil aandeel is in de gemeente Woensdrecht zo’n 34 kg per persoon (dat is zo’n 25%), denk daarbij aan oude huisraad of allerlei andere dingen die gewoonweg niet in de vuilnisbak passen.“

Inwoners moeten afval nog beter scheiden

Om het restafval te verminderen, zullen inwoners van de gemeente Woensdrecht nog beter hun afval moeten gaan scheiden. Dat gaat nu nog vaak fout, ziet de wethouder. “Uit een recente sorteeranalyse blijkt dat het aandeel van GFT in het restafval nog steeds maar liefst 40% is, dat is zo’n 54 KG. Daarnaast zit er jaarlijks per persoon ook voor zo’n 10 % kunststof (13 KG), 16% papier en/of karton (21 KG) en 8 KG glas en 8 KG textiel tussen het restafval,” aldus Kielman. “Hierbij wil ik onze inwoners nogmaals attenderen dat beter scheiden loont, niet alleen in de portemonnee maar zeker ook voor het milieu.”