Hoogerheide

Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen delen de BOAs

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Sinds kort werken de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen samen in de brede BOA-pool Brabantse Wal. Deze samenwerking vindt plaats op het werkterrein van openbare ruimte en milieu. De BOA’s zullen wisselend ingezet worden in de drie gemeenten wanneer hier vraag naar is.

Handhaving omvat een steeds groter vak- en takengebied. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de handhavingsorganisatie. Op een aantal handhavingsonderwerpen wordt al intensief samengewerkt met omliggende gemeenten, zoals het toezicht op de nieuwe Drank- en Horecawet. Deze wens lag er ook voor de samenwerking op het werkterrein van de boa’s.

Burgemeester Adriaansen: “In de BOA-pool zitten in totaal 5 BOA’s. Door de samenwerking zijn we altijd verzekerd van genoeg capaciteit bij ziekte of in situaties waarin meer mankracht gewenst is. Met de andere gemeenten wisselen we niet alleen de BOA’s uit, maar we maken ook gebruik van elkaars kennis en ervaring”.