Hoogerheide

Woensdrecht faliekant tegen mest: nu niet, nooit niet, never niet

Han Verbeem Han Verbeem

Duidelijker kan wethouder Hans de Waal niet zijn, als het om mestfabrieken gaat binnen de gemeentegrenzen van Woensdrecht: “Nu niet, nooit niet, never niet!” De provincie overweegt om in Brabant extra mestverwerkingsinitiatieven toe te staan en de Woensdrechtse gemeenteraad vreest voor mesttransporten naar de Brabantse Wal. Maar die vrees is ongegrond, zo stelde de wethouder de raadsleden gerust tijdens de Opinieraad Ruimte: door de natuur én de nabijheid van de Antwerpse industrie is er geen enkele kans. Woensdrecht zit muurvast in het stikstofslot.

Door: Han Verbeem

Het zijn de fracties van D66 en PvdA die dinsdagavond in de Opinieraad de mestdiscussie opnieuw aan de orde stelden. Milieuorganisatie Benegora had eerder een bezorgde brief geschreven over de provinciale plannen en secretaris Bert Zwiers maakte van de gelegenheid gebruik om de commissieleden toe te spreken. Brabant heeft een groot probleem, zo stelde Zwiers: al een halve eeuw kampt de provincie met een mestoverschot door de grootschalige veehouderijen, met name in het oosten van Brabant. Het verwerken van varkens- en pluimveemest levert grote gezondheids- en milieurisico’s op voor nauur en mens. Er is maar één échte oplossing voor het overschot, benadrukte Zwiers: “Minder dieren en verwerking van mest bij de veehouderijen zelf met een omschakeling naar kleinere, grondgebonden bedrijven.”

Krachtig signaal afgeven

D66-fractievoorzitter Thierry de Heer merkte op dat in Woensdrecht geen besluiten genomen kunnen worden om de provinciale en landelijke mestoverschotten aan te pakken. “Mijn partij is landelijk voorstander van een halvering van de veestapel maar daar gaan we hier in Woensdrecht niet over”, sprak hij. Maar hij vindt wél dat de gemeenteraad en het college samen een krachtig signaal moeten afgeven  aan het provinciebestuur: geen mestfabrieken. De mogelijkheden voor de grootschalige verwerking van mest zijn door de provincie al beperkt. Zo wordt er alleen nog toestemming verleend aan vergistings- en verwerkingscentrales op industrieterreinen en niet in het agrarisch buitengebied bij kwetsbare natuur. Bovendien is er een maximum aan de verwerkingscapaciteit van mestvergisters gesteld, van 25.000 ton mest per jaar.

Stikstofruimte naar woningbouw

De meeste raadsfracties zijn het met De Heer eens en onderschrijven de constatering van wethouder De Waal dat Woensdrecht niet in beeld kán zijn voor toekomstige mestfabrieken. De gemeente is ingeklemd door beschermde natuur van de Natura 2000-zones en ligt letterlijk onder de rook van Antwerpen. Dat laatste levert zóveel stikstofuitstoot op, dat nieuwe ontwikkelingen voor bijvoorbeeld woningbouw en nieuwe bedrijvigheid bij Aviolanda nu al zeer moeilijk zijn. De weinige stikstofruimte die mogelijk nog vrijkomt, wil De Waal daarom voor deze activiteiten benutten. Voor nieuwe stikstofbelasters zoals mestverwerking is in Woensdrecht géén plaats. Dat beaamt zelfs het CDA, de partij die al jarenlang voor de boerenbelangen opkomt. “Woningbouw gaat vóór in Woensdrecht”, aldus CDA-voorman Ad Pijnen.

PvdA: veiligheidsrisico’s mestfabrieken

PvdA-fractieleider Wendy de Koning-Bogers ziet bovendien veiligheidsrisico’s in mestverwerking – ook vanwege het explosiegevaar. “De inwoners van Woensdrecht moeten zeker zijn van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving”, aldus De Koning. Eerder plaatste zij al haar handtekening onder een gezamenlijk manifest van PvdA-fracties in Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal tégen de komst van mestverwerkers in de regio. Volgende maand stelt immers de provincie het zogeheten Plan MER Mest vast, met plaatsen waar mestfabrieken mogelijk zijn. Er rouleert inmiddes al een kaartje op het Provinciehuis, aldus D66 en PvdA, waarop vier locaties zijn toebedeeld aan de gemeente Woensdrecht. “Dat is puur als indicatie”, sprak wethouder De Waal en wimpelde het kaartje van de hand. “Ik weet niet waar dit vandaan komt en ik ken het ook niet.”

Motie gemeenteraad: brief naar provincie

Zowel D66 als PvdA vinden dat de Woensdrechtse politiek hun standpunt in een brief aan het Brabantse provinciebestuur duidelijk moeten maken, nog vóór het Plan MER Mest volgende maand verschijnt. Daarom dient De Heer donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in met deze strekking. Ook de PvdA zal deze motie mede indienen, zo heeft De Koning-Bogers inmiddels aangekondigd.