Hoogerheide

Woensdrecht gaat strijd aan met alcohol onder jongeren

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Aandacht voor het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren blijft nodigt. Dat vindt de gemeente Woensdrecht. De gemeente gaat daarom het komende jaar inzetten op preventie, handhaving en voorlichting.

Een screening van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD laat zien dat in Woensdrecht zo’n 20% van de 13-jarigen alcohol drinkt. In zo’n 14 gevallen is het zelfs problematisch.

Geheugenproblemen

Wethouder Lars van der Beek adviseert om geen alcohol te gebruiken voor het 18e levensjaar. “Dat is niet voor niks. Alcohol op jonge leeftijd is niet gezond. Het kan schade opleveren aan hersenfuncties, waardoor geheugenproblemen optreden en het leer- en concentratievermogen afneemt.”

Voorlichting en preventie

De gemeente werkt samen met partners als Novadic-Kentron, GGD, jongerenwerkers, vergunningverleners en toezichthouders om het alcoholgebruik terug te dringen. Er wordt ingezet op voorlichting en preventie richting jongeren en hun ouders maar ook scholen, sportverenigingen en alcoholverstrekkers worden betrokken.