Hoogerheide

Woensdrecht schrijft zwarte cijfers voor 2023 met miljoen in de plus: ‘Vlag kan uit’

Wethouder Van Agtmaal (rechts) en burgemeester Adriaansen tijdens de begrotingspresentatie.

Han Verbeem Han Verbeem

Ondanks de economisch zware tijden met een gierende inflatie kan Woensdrecht de begroting voor 2023 met een plus van krap één miljoen euro tegemoet zien. De lasten gaan voor de inwoners gemiddeld 40 tot 50 euro per huishouden omhoog, deels vanwege de belastingstijgingen voor afvalstoffen en riool.

“De vlag kan uit”, zegt een triomfantelijke Jeffrey van Agtmaal. Als wethouder financiën mag hij voor de eerste keer de begrotingscijfers presenteren, en die vallen voor Woensdrecht zeer gunstig uit. In de begroting is het komend jaar ruimte voor investeringen: de gemeentelijke gebouwen waaronder sportcomplexen worden verduurzaamd. “Ook de basisscholen in Huijbergen en Ossendrecht gaan op de schop”, aldus Van Agtmaal.

Al met al is er ruimte voor 983.000 euro en dat komt het college zeer gelegen. “We leven in onzekere tijden, met spanningen in Oost-Europa en alle gevolgen van dien”, merkt burgemeester Steven Adriaansen donderdag op tijdens de perspresentatie van de begroting.

Stijgingen

De gemeentelijke lasten voor de burgers gaan omhoog. Voor de OZB, de onroerend zaakbelasting, hanteert Woensdrecht een stijging van 8,55 procent. “Dat is ruim onder het feitelijke inflatiepeil van 17 procent”, aldus Van Agtmaal. De afvalstoffenheffing gaat met 10,5 procent omhoog (gemiddelde stijging van 22 euro per huishouden) en de rioolrechten met 3,2 procent (gemiddeld 6,5 euro per huisadres). Andere tarieven, zoals de hondenbelasting, blijven ongewijzigd.

Rondkomen

De lastenverzwaringen mogen ‘slechts’ enkele tientjes zijn maar voor veel gezinnen, die nu al niet weten hoe ze moeten rondkomen, is het toch veel geld. Dat beseft Van Agtmaal zich ook. “Maar de verhogingen zijn nodig omdat uitgaven voor riool en afval kostendekkend moeten zijn”, stelt hij. Daarnaast hanteert Woensdrecht een kwijtscheldingsbeleid en zijn er ook mogelijkheden om de gemeentelijke lasten gespreid te betalen. “We gaan daar coulant mee om.”