Hoogerheide

Woensdrecht schrijft zwarte cijfers, zes miljoen voor investeringen

Wethouder Henk Kielman is blij met de positieve cijfers van de gemeente Woensdrecht © Archief ZuidWest TV

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Wethouder Henk Kielman van de gemeente Woensdrecht heeft dinsdag de begroting voor 2019 gepresenteerd. De begroting voor volgend jaar toont een positief begrotingssaldo.

Kielman is blij met de positieve cijfers. De wethouder zegt dat het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. “ We komen uit een moeilijke periode met heel veel bezuinigingen en ombuigingen de afgelopen jaren. Alle inspanningen van het college en de raad hebben ertoe geleid dat we nog steeds een gezond financieel beleid hebben.”

Sociaal Domein

De reservepositie van de gemeente voor de komende tijd ziet er goed uit. Ook voor het sociaal domein is er voldoende reserve opgebouwd waarmee onverwachtse tegenvallers kunnen worden opgevangen. Voor de mensen die onder de lage-inkomensgrens leven zijn ook voldoende middelen gereserveerd. “Zo krijgen degene die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk”, aldus wethouder Henk Kielman.

Investeringen

Voor 2019 heeft het college een totaal aan investeringen begroot van ruim zes miljoen euro. Zo wordt er 1,7 miljoen euro gestoken in de renovatie van basisscholen op Dreef en de Boemerang en gaat er een miljoen euro naar het onderhoud van de wegen.

De gemeentelijke belastingen worden volgend jaar niet verhoogd, wel stijgen de kosten voor afvalinzameling- en verwerking.