Hoogerheide

Woensdrecht staat bijverdienen met uitkering toe

Foto: Nationale Beeldbank

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

In de gemeente Woensdrecht mogen mensen met een uitkering voortaan een deel van hun bijverdienste gewoon houden. Dit heet de regeling inkomstenvrijlating. Woensdrecht denkt dat mensen dan sneller weer deeltijd of tijdelijk werk vinden.

“We willen hiermee laten zien dat werken loont,” zegt wethouder Lars van der Beek. Mensen in de bijstand of met een uitkering worden door de Intergemeentelijke Sociale Dienst geholpen om weer werk te vinden. Dankzij de regeling inkomstenvrijlating hoeft een deel van het verdiende loon niet te worden terugbetaald. “Als mensen een gedeelte van de inkomsten uit arbeid mogen behouden, merken zij dat direct in de portemonnee”, legt Van der Beek uit.

Duidelijkere regels

De afgelopen jaren konden mensen met een uitkering ook vaak al een deel van hun bijverdienste houden. Maar dan moesten ze het zelf aanvragen en werd er per geval bekeken of het mocht. Toestemming kreeg je dan alleen als de gemeente dacht dat je kans op een vaste baan er groter door werd. Vanaf nu heeft iedereen in de bijstand of met een uitkering er gewoon recht op. Er is nu duidelijk beschreven onder welke voorwaarden iemand de bijverdienste mag houden.

Voorwaarden

Niet iedereen mag evenveel geld houden en de regeling geldt niet voor iedereen even lang. Het ligt aan de situatie van degene met de uitkering. In het algemeen gaat het om 25% van het loon, maar met een maximum van 200 euro per maand. En voor maximaal een half jaar. Maar dit kan worden uitgebreid voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar en voor mensen die om medische redenen niet het volle aantal uren kan werken.

Altijd positief

De gemeente Woensdrecht heeft er vertrouwen in dat de regeling mensen gaat helpen weer werk te krijgen. En in het beste geval natuurlijk zelfs een voltijd baan. Het uitgangspunt van de gemeente is, dat het altijd positief is als mensen weer op één of andere manier aan de slag gaan. Van der Beek: “Juist werkervaring zorgt ervoor dat mensen weer aan de bak kunnen komen. En deelnemen aan het arbeidsproces betekent een dagritme en sociale contacten. Bovendien kan het bijdragen aan het voorkomen van een inkomens- of armoedeval, waardoor mensen dieper in de problemen komen.”