Hoogerheide

Woensdrecht van het gas af: ‘2050 is dichter bij dan het lijkt’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Ook de gemeente Woensdrecht heeft de plicht om vóór 2050 ‘van het gas’ te zijn en daarom wordt nu een plan voorbereid voor alternatieve warmte- en energievoorzieningen. Eind van dit jaar moet het zogeheten Transitieplan Warmte gereed zijn, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. Ook inwoners kunnen zich voorbereiden op een aardgasloze toekomst, bijvoorbeeld door te kiezen voor zonnepanelen. Op 2 februari is voor belangstellenden een online informatiebijeenkomst over de voordelige inkoopmogelijkheden.

Door: Han Verbeem

De internationale klimaatakkoorden, die door de Nederlandse overheid zijn ondertekend, hebben ook directe gevolgen voor de inwoners van West-Brabant. In 2050 dient geheel Nederland aardgasvrij te zijn.  Daarom stelt Woensdrecht de komende maanden een plan op, waarin per wijk het meest duurzame alternatief voor verwarming met aardgas is uitgezocht.

Elektrische warmte en biogas

Woensdrecht gaat daarbij uit van twee voorkeursscenario’s: overschakeling op volledige elektrische warmte en overschakeling op groen biogas. Daarover gaat de gemeente met inwoners en belanghebbenden in gesprek, tijdens een aantal online themabijeenkomsten. Daarin wordt input verzameld voor de visie, die de gemeenteraad eind dit jaar definitief zal vasstellen. Ook moet uit de warmtevisie duidelijk worden wat de kosten zijn en hoe lang de transitie zal duren. Zodoende kan de raad daarmee rekening houden bij de begrotingsvaststelling.

Het is geen eenvoudige taak om de beste warmtestrategie uit te kienen op wijkniveau, zo benadrukt Van Agtmaal: “Het moet haalbaar en betaalbaar zijn en het allerbelangrijkste, er moet draagvlak voor zijn. “

Subsidie op zonnepanelen

Maar de bewoners kunnen ook zelf hun woning verduurzamen, bijvoorbeeld met de plaatsing van panelen voor zonne-energie. “Het Regionaal Energie Loket heeft 2 februari een informatiebijeenkomst waarin de mogelijkgeden voor voordelige inkoop via de gemeente worden uitgelegd”, aldus de wethouder. Daarnaast kunnen alle inwoners van Woensdrecht een gratris cheque van 45 euro aanvragen. Meer informatie hierover is te vinden op: www.regionaalenergieloket.nl