Hoogerheide

Woensdrecht wil ander beleid huisvesting arbeidsmigranten

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht gaat het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten aanpassen. Op termijn worden er minder arbeidsmigranten gehuisvest in woonhuizen en meer in hotels en pensions.

Woensdrecht heeft de laatste jaren het aantal arbeidsmigranten flink zien toenemen. Daarom is besloten om het huisvestingsbeleid op een aantal onderdelen te wijzigen. Zo wordt het aantal arbeidsmigranten in woonhuizen teruggebracht tot twee per woning. Op dit moment zijn er huizen in de gemeente waar acht personen wonen en dat is volgens de gemeente niet ideaal voor de leefomgeving.

Recreatieparken

Ook zijn er veel arbeidsmigranten gehuisvest op de recreatieparken Familyland in Hoogerheide en Hazeduinen in Putte. Dit is echter in strijd met de huidige bestemmingsplannen, omdat arbeidsmigranten de recreatiewoningen niet bewonen met een recreatief doel. Er is nu een plan opgesteld om het aantal arbeidsmigranten binnen een periode van 10 jaar te verminderen tot maximaal 50%, zodat er weer meer ruimte is voor verhuur aan recreanten.

Hotels en pensions

De gemeente wil het huisvesten in hotels en pensions bevorderen. Kamerverhuur is namelijk vaak niet gebonden aan recreatief gebruik. De gemeente staat ook open voor initiatieven voor nieuwbouw en uitbreiding van hotels en pensions.