Hoogerheide

Woensdrecht wil niet wachten op Den Haag met lachgasverbod

Han Verbeem Han Verbeem

Ook al is een landelijk totaalverbod op lachgas aanstaande, toch heeft de Woensdrechtse gemeenteraad donderdag besloten de plaatselijke verordening aan te passen. Daarmee is het voor burgemeester Adriaansen nu al mogelijk het gebruik en bezit van lachgascapsules te verbieden op bepaalde risicolocaties.

Door: Han Verbeem

De gemeenteraad heeft besoten de APV, de algemene plaatselijke verordening, op twee onderdelen aan te passen. Zo is een verbod ingevoerd op het oplaten van luchtballonnen. Daar waren alle fracties het roerend over eens: plastic hoort niet thuis in het milieu en ballonnen kunnen ook het vliegverkeer in de omgeving storen.

Overlast en gezondheidsrisico’s

De discussie over de invoering van een lachgasverbod veriep minder eendrachtig. Sommige sprekers, waaronder Marius Bakker van de VVD, stonden stil bij de overlast die met name jongeren veroorzaken als ze onder invloed van het gas zijn. En de overlast neemt in rap tempo toe. Het lachgas is in tal van winkels voor iedereen te koop, in capsules die gebruikt worden voor hervulbare slagroomspuitbussen. Anderen, waaronder CDA-raadsid Luc de Vos, benadrukten het gezondheidsrisico’s voor jongeren. Maar daar is de APV nu nét niet voor bedoeld – stelt Jeroen van der Ha (D66). De gemeente mag nu eenmaal niet de rol aannemen van gezondheidscontroleur; daar gaan andere instanties over. Uiteindelijk is de gewijzigde APV unaniem aangenomen; wel heeft Van der Ha een stemverklaring afgelegd omdat zijn fractie de aanpassing in deze vorm eigenlijk overbodig vindt. Er zijn immers genoeg andere verbodsbepalingen in de APV die het de burgemeester mogelijk maken om op te treden tegen overast.

Philomenaplein

Burgemeester Adriaansen ziet dat anders. Voor hem is de nieuwe bepaling, in de APV opgenomen onder artikel 2:48b, een welkom instrument als eerste stap in de overlastbestrijding. Inderdaad is de landelijke overheid bezig met een totaalverbod op lachgas, door het op te nemen als verboden genotsmiddel in de Opiumwet. “Maar het kan nog maanden duren voor de wetswijziging door de Eerste en Tweede Kamer gaat. Zo lang willen we in Woensdrecht niet wachten.” De APV-bepaling kondigt geen verbod voor de gehele gemeente af – dat zou niet handhaafbaar zijn – maar wel voor bepaalde risicogebieden. Daarbij noemt Adriaansen onder meer het Philopmenaplein, achter het gemeentehuis in Hoogerheide. Hier zouden omwonenden al lange tijd last hebben van lachgasgebruikers.