Hoogerheide

Woensdrecht wil nog dorpsgerichter werken

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil nog meer inzoomen op de behoeftes van de verschillende dorpskernen. Dit dorpsgericht werken gaat de gemeente doen in het sociaal domein, dus op het gebied van werk en zorg.

Woensdrecht gaat per dorp een plan maken. In dat plan zetten alle betrokken partijen welke resultaten ze willen halen. Elk dorp krijgt een aanspreekpunt, zodat inwoners ergens terecht kunnen met hun vragen.

Wethouder Lars van Beek wil nog meer op maat werken. “We willen dat de mensen nog dichter bij huis en op een laagdrempelige manier terecht kunnen met hun vragen en problemen,” aldus Van Beek. “Door dit in de dorpen zelf te organiseren, zetten we het voorliggend veld maximaal in: mensen kunnen snel laagdrempelige hulp krijgen voordat de problemen zo groot zijn dat er geïndiceerde hulp nodig is.”

Samenwerking tussen inwoners en instellingen

Om dorpsgericht te kunnen werken, moeten alle betrokken partijen meedoen. Behalve de gemeente Woensdrecht zijn dat de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), de GGD West-Brabant, de KBO-Kring Woensdrecht, ISD Brabantse Wal, MEE West-Brabant, de Stichting De Bunt, Thuiszorg West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, de Wmo Adviesraad en Zorg om Zorg.

In een dorpsplan wordt afgesproken wat er nodig is in het dorp en welke partijen daarbij gaan helpen. “Burgerinitiatieven, vrijwilligers en inwoners met goede ideeën die kunnen bijdragen aan de doelstellingen, zijn welkom om aan te sluiten,” aldus de gemeente Woensdrecht.

Moedige stap vooruit

Wethouder Van der Beek is enthousiast over dorpsgericht werken. Zo’n 5 jaar geleden kregen gemeenten er veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij op het gebied van werk en zorg. Volgens de wethouder is Woensdrecht klaar voor een volgende stap. “Het vergt moed van alle partners en van de gemeente om hiermee te gaan pionieren,”zegt Van der Beek. “De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot  in Putte en de diverse initiatieven die al lopen in de dorpen geven ons wel het vertrouwen dat dit dé weg is die we samen willen gaan om er optimaal te kunnen zijn voor onze inwoners.”