Hoogerheide

Woensdrecht wil overschot van 5,7 miljoen vooral investeren in samenleving

Oppositievoorman Marius Bakker (VVD) spreekt het Woensdrechtse college toe, tijdens het debat over de Perspectievennota.

Han Verbeem Han Verbeem

Woensdrecht heeft dit jaar miljoenen te verdelen tijdens de Perspectievennota. De zes raadsfracties geven donderdagmiddag hun wensenlijstjes af, het Woensdrechtse college en de ambtenaren krijgen daarmee huiswerk voor de komende begroting van 2024. Van anjerveld tot straatverbetering, van rouwbos tot de aanpak van de woningnood; Woensdrecht is bereid de portemonnee te trekken.

Zo komt er een anjerpark, als eerbetoon aan de meer dan 100.000 Nederlandse veteranen die zich voor de  vrede, veiligheid en vrijheid hebben ingezet. “De witte anjer is het symbool van de nationale Veteranendag die jaarlijks op de laatste zaterdag van juni wordt gehouden”, aldus Marleen Michielsen-Goyvarts (CDA). Het park is voorzien in de omgeving van het gemeentehuis, een passende locatie wordt nog gekozen in overleg met de Woensdrechtse veteranen. Een informatiebord moet de voorbijgangers uitleg geven over de betekenis van het park.

Herdenkingsbos

Tegelijk zien D66, CDA en PvdA mogelijkheden voor de aanleg van een herdenkingsbos. “Dat kan voor een deel uit het jaaroverschot gefinancierd worden”, zegt Jeroen van der Haa (D66). Een bos zou nabestaanden een gepaste omgeving bieden om te kunnen rouwen bij een overlijden. Het bos zou bovendien de biodiversiteit kunnen bevorderen in de gemeente. De indieners van deze motie willen daarover uitsluitsel in het eerste kwartaal van het komende jaar.

Antwerpsestraat en Nieuweweg

Coalitiepartijen ABZ, CDA en D66 willen de Nieuweweg in Hoogerheide en de Antwerpsestraat in Putte aanpakken. Deze wegen verkeren in een slechte staat, in Hoogerheide is dat te wijten aan de aanleg van glasvezelkabels. De aannemer heeft slecht werk geleverd, constateert wethouder Rainer Schuurbiers. “Stenen eruit en op z’n kop terug erin, zo hoort dat niet”, merkt hij op. De coalitie wil de aanpak van deze wegen opnemen in het wegenbeleidsplan, en het werk uitvoeren in 2025 en in 2028. Tara van Honschoten (PvdA) vraagt zich af of de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden voor de kosten van het herstelwerk.

Woningnood

Alle fracties willen de woningmarkt in de gemeente Woensdrecht vlottrekken en de woningnood-motie van D66, ABZ, CDA en PvdA kan daarom rekenen op brede steun. Door de stikstofmaatregelen zit de bouw van nieuwe wijken op slot. De raad vraagt het college om alle mogelijkheden te onderzoeken die Woensdrecht tet beschikking heeft om de woningnood aan te pakken – en daarbij ook te kijken hoe vergelijkbare gemeenten de woningnood aanpakken. Daarover verlangt de raad duidelijkheid in een komende Themaraad Wonen.

Moties oppositie

Niet alle wensen zijn echter ingewilligd, oppositiemoties zonder medesteun van een coalitiepartij blijken in Woensdrecht kansloos. Het overschot van 2022, zo’n krappe zes miljoen euro, hoeft volgens VVD-voorman Marius Bakker niet volledig naar de algemene reserves te gaan. Bakker wil een verlaging van de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners van Woensdrecht. Het gaat om een lastenverlichting van 200 euro per eenpersoonshuishouden en 250 euro voor een meerpersoonshuishouden. “Geef het terug aan de burgers”, zegt zijn partijgenoot en oud-wethouder Martin Groffen – maar daarin krijgen de liberalen hun overige raadsleden niet mee.

Hondenbelasting

Oppositiepartijen VVD, AKT en PvdA willen ook af van de hondenbelasting – die bij omliggende gemeenten al geruime tijd is afgeschaft.  Daarom vroegen de partijen de raad om een onderzoek naar de financiële gevolgen van een mogelijke afschaffing. Maar ook daar wil de coalitie van ABZ, D66 en CDA niet in meegaan. Zij stellen dat de inkomsten nodig zijn voor het bijhouden van de uitlaatstroken.