Hoogerheide

Woensdrechtse burgemeester roept in Coronabrief op tot saamhorigheid

Archieffoto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht vraagt zijn inwoners om moed te houden en door te zetten in de strijd tegen corona, hoe zwaar de gedeeltelijke lockdown ook is. Eendrachtigheid is nodig, benadrukt hij in zijn nieuwste Coronabrief: “Niet alleenom de zorg op peil te houden, ook om onze getroffen ondernemers weer zo snel mogelijk open te laten gaan. Om te kunnen sporten en vooral om elkaar weer te kunnen ontmoeten, binnen en buiten.”

Door: Han Verbeem

Burgemeester Adriaansen staat in zijn brief, die via diverse mediakanalen onder de bevolking is verspreid, stil bij de recente aanscherpingen van het coronabeleid. “Een spervuur aan maatregelen zet onssociale leven de komende weken op een nog lager pitje”, aldus Adriaansen. “De horeca moet weer sluitenen evenementen zijnverboden. De sportcompetities voor volwassenen én kinderen in teamverband zijnaan banden gelegd.”

Ook het advies om in de thuissituatie bezoeken te beperken tot drie personen, raakt iedereen: ‘Jong en oud. En maar één groepje per dag, dus geen blokjesverjaardagen meer, zoals premier Rutte het dinsdag formuleerde.” Verder is een monkapjesplicht aanstaande, aan de wetgeving wordt nu gewerkt.

Burgemeester Adriaansen zegt zich er volledig van bewust te zijn hoe ingrijpend deze aanscherping voor zijn inwoners is. “We moeten er samen voor zorgen dat de maatregelen zo kort mogelijk duren. Dit kan door zegoed na te leven. Alleen hopen dat ze maar tijdelijk zijn helpt niet.”

De burgevader ziet vol bewondering hoe de Woensdrechtse samenleving zich door de coronacrisis weet te slaan. “Lievemensen, wat ben ik trots op hoe Woensdrecht zich tot op hedendoor de crisis heeft geslagen”, zo verzucht hij. Tegelijk moet hij consateren hoe ook in de regio Woensdrecht het aantal besmettingen fors toeneemt. “Er zijn weer enkele inwoners overleden en de ziekenhuisopnamen nemen toe. Dat baart mij ernstige zorgen. Wij hebben in ons land een fantastisch goed zorgsysteem.” Corona stelt dat zorgsysteem door de zeer snel oplopende cijfers zwaar op de proef, ook in onze eigen regio, aldus Adriaansen.

“Het terugdringen van het aantal besmettingen is mijn en ik hoop ook uw prioriteit”, benadrukt de burgemeester – ook al dreigt andere, reguliere zorg nu in het gedrang te komen. “Niet alleenom de zorg op peil te houden, ook om onze getroffen ondernemers weer zo snel mogelijk open te laten gaan. Om te kunnen sporten en vooral om elkaar weer te kunnen ontmoeten, binnen en buiten.”

Daarom vraagt de burgervader zijn inwoners oog te hebben voor elkaarom, en ervoor te zorgen dat zowel corona als eenzaamheid geen vaste voet aan de grond krijgen. “Alleen samen kunnen wij dit virus het hoofd bieden.Ik vertrouw op uw medewerking, houd vol en help elkaar zodat we samen door deze moeilijke periode heen komen. Ik wens u sterkteen alle goeds.”