West-Brabant

Wonen met gezondheidsrisico’s en vochtproblemen: wie pakt de verantwoordelijkheid?

Het spandoek in de Halsterse Bernhardstraat. (foto: Kees de Brouwer)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vorige week stond een huurder van wooncorporatie Stadlander bij de organisatie op de stoep om te protesteren. Met een groot spandoek, waarop hij aangaf het zat te zijn dat zijn woning vol schimmel staat. Helaas zijn vocht en schimmels in woningen veel voorkomende problemen, met de nodige gezondheidsrisico’s. Als huurder kun je maar beperkt zelf wat doen. Daarna ben je overgeleverd aan de bereidheid van de eigenaar en daar gaat nogal eens wat mis.

De lijst met klachten die mensen ervaren in woningen met vocht- en schimmelproblemen wordt langer naarmate we ons er meer in verdiepen. Moeheid, een droge mond, hoesten en niezen, slecht slapen, hoofdpijn en een vieze smaak in de mond; het komt allemaal voor. De Rijksoverheid vraagt er met speciale websites uitgebreid aandacht voor en ook de GGD waarschuwt uitgebreid voor de gevolgen. Het RIVM besteedt er eveneens de nodige aandacht aan. Het kan zelfs tot chronische klachten leiden, zeker bij kinderen die in dergelijke omstandigheden opgroeien.

Het doet ook psychisch wat met mensen

De spanning die gepaard gaat met wonen in een huis vol vocht en schimmels betreft natuurlijk niet alleen je eigen gezondheid. Je bezittingen beschadigd zien raken doet ook wat met een mens, zeker als je dreigt zelf voor die kosten op te moeten draaien. De zorgen en stress die menigeen ervaart, met name wanneer de verhuurder de problemen niet erkent, spelen eveneens een grote rol.

Ventileren als excuus voor alles

Inmiddels is de ervaring dat er vaak een welles-nietes discussie ontstaat tussen huurders en verhuurders. Onze ombudsman heeft het in meerdere dossiers meegemaakt, met totaal verschillende woningtypen en locaties. Van nieuwbouw tot jaren ’80 woningen of huizen die uit de eerste helft van de vorige eeuw komen: altijd krijgen bewoners te horen dat ze niet voldoende ventileren, hoe vaak ze ook aangeven dat wel te doen. De praktijk wijst nogal eens uit dat er echt meer aan de hand is. Zelfs in nieuwe woningen werken ventilatiesystemen lang niet altijd goed of blijken bouwtechnische problemen een grote boosdoener te zijn.

Met een serie artikelen gaan we aandacht besteden aan wat hier zoal speelt, onder meer om uit te vinden wie nu eigenlijk de verantwoordelijkheid heeft voor gezond, veilig en aangenaam wonen in een gemeente. We laten daarbij onder meer wooncorporatie Stadlander aan het woord, alsmede politici, wethouders en natuurlijk huurders.

Terug naar de Bernhardstraat

Om met dat laatste te beginnen gaan we nog even terug naar de Bernhardstraat in Halsteren. Daar waren we begin maart omdat bewoner Kees de Brouwer veel last heeft van schimmels in zijn woning. Hij stond onlangs met dat spandoek voor de deur van de wooncorporatie. Er zijn metingen verricht door een extern bureau en op basis daarvan werd besloten door Stadlander dat er het een en ander moest gebeuren. Er zou opnieuw gesaust worden, één muur moet opnieuw gestuct worden, de dakkapellen behoeven nadere inspectie omdat nog niet duidelijk is waar het vocht vandaan komt en het steeds terugkeren van zwarte plekken in het toilet is ook nog altijd niet opgelost. Er zijn tot nu toe alleen twee nieuwe ramen met ventilatiesystemen aangebracht en er is ventilatie in de badkamer geplaatst.

Pas in 2022 duidelijkheid

Of en wanneer de rest wordt aangepakt is voor Kees nog altijd onduidelijk. Hij belde of bezocht de wooncorporatie tot kort voor zijn spandoek-actie bijna dagelijks om iets voor elkaar te krijgen, maar de juiste personen te pakken krijgen is erg lastig. In een recent gesprek kreeg hij de indruk dat Stadlander het bij de nu aangebrachte voorzieningen wil laten en inmiddels heeft een woordvoerder dat aan onze ombudsman bevestigd. Eerder al werd duidelijk dat er bovendien wordt overwogen de huizen te slopen, en anders dient er met aanvullende isolatie flink in geïnvesteerd te worden. Die keuze wordt pas in 2022 gemaakt is ons inmiddels verteld. De kans dat er tot die tijd veel gebeurt is klein.

Juridische kwestie

Over dakkapellen, muren herstellen en het veel te vochtige toilet lijkt de wooncorporatie het in ieder geval voorlopig niet meer te willen hebben, mede omdat de Halsterse Kees inmiddels een jurist in de arm heeft genomen en de Huurcommissie is ingeschakeld. Er werd alleen wéér gezegd dat hij meer moet ventileren, terwijl de vraag is of altijd maar alles open zetten wel zo’n goed idee is. Dat kan ook juist vocht aantrekken. Oplossen doet het in ieder geval weinig, de schimmel staat nog steeds op veel muren in zijn woning. Voorlopig hangt het spandoek daarom bij hem en zijn buren aan de gevel. Verder volgen er binnenkort een bindend advies en rapport van die Huurcommissie. Wordt vervolgd…

Heb jij ook een onderwerp voor onze ombudsman? Mail dan naar: [email protected]