Bergen op Zoom

Afgetreden Sterck-bestuur: ‘De Bi-zone commissie ging gewoon haar eigen gang’

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De conclicten bij ondernemersvereniging Sterck omtrent de Bi-zone zijn allesbehalve nieuw, zo blijkt achteraf. De inmiddels afgetreden bestuurders Luud van de Ven en Leon Tholhuijsen hebben sinds het najaar van 2020 geprobeerd de boel weer bij elkaar te krijgen maar de speciaal voor het ondernemersfonds opgerichte commissie trok steeds weer haar eigen plan en was niet voor rede vatbaar.

De Bergse binnenstad valt al een flink aantal jaren onder de wettelijke Bi-zone regeling. Dat houdt in dat binnen een afgebakend gebied alle ondernemers meebetalen aan een gezamenlijke pot geld waarmee van alles geregeld wordt, van evenementen tot aankleding van de stad bijvoorbeeld. Dit voorjaar moet er opnieuw gestemd worden voor verlening maar de voorwaarden en met name de bijdragen zijn nogal gewijzigd. Daarover lopen de gemoederen hoog op. Dusdanig dat de twee overgebleven leden van het dageljks bestuur woensdag lieten weten per direct te stoppen. Ook de drie algemene bestuursleden zijn ermee gestopt.

Een duidelijk voorbeeld van wat er mis ging is de wijze waarop de gemeenteraad eind vorig jaar is geïnformeerd. Er was een eerste draagvlakpeiling geweest voor de nieuwe Bi-zone plannen en daar zouden amper tot geen leden tegen zijn, werd toen gepresenteerd. Voormalig voorzitter Van de Ven en de tevens gestopte penningmeester Tholhuijsen vertellen dat ze toen al niet juist werden bijgepraat door de commissieleden. Hen werd verteld dat alle ondernemers juist heel enthousiast waren. Dat er in de stad ook toen al heel veel protest klonk werd verzwegen.

Reglement werd genegeerd

Pas later werd duidelijk dat de commissie een geheel eigen koers voer en zich absoluut niet hield aan de met het Sterck-bestuur gemaakte afspraken. “Er is een reglement”, legt Tholhuijsen uit. “En daar staat precies in wat iedereen kan en mag doen, maar als dat niet wordt nageleefd heb je een probleem.” Het bestuur was wel eindverantwoordelijkheid, richting de leden bijvoorbeeld maar ook juridisch. Kon hierdoor uiteindelijk niet anders dan besluiten niet aangesproken te willen worden op de handelingen van een commissie die zich nergens iets aan aantrekt. Van de Ven: “Onderdeel van de afspraken was dat er altijd een vertegenwoordiger van het bestuur bij de bijeenkomsten van de Bi-zone commissie moest zijn. Let wel, als toehoorder.”

Dat liep dus anders. Secretaris Harry Nieland werd steeds meer onderdeel van die commissie en stopte enkele weken terug ineens als bestuurder maar is nu wel ineens adviseur van het Bi-zone gezelschap. Ook dit werd in eerste instantie niet gecommuniceerd richting het overgebleven bestuur, zoals heel veel zaken pas achteraf duidelijk werden. Zelfs de verhoging van de tarieven was al richting ondernemers medegedeeld voordat het intern werd besproken. En zo ging het steeds, totdat beiden er genoeg van hadden.

Organisatorische chaos

Achter de schermen is heel vaak gepoogd de commissieleden weer in het gareel te krijgen en de organisatorische chaos waarop Sterck afstevent al te wenden. Het mocht allemaal niet baten, daarom hebben Luud en Leon een paar dagen voor hun officiële vertrek de burgemeester en wethouder Jeroen de Lange bijgepraat en ook daar hun afscheid aangekondigd. Over hoe het verder moet met de ondernemersvereniging, de Bi-zone en de binnenstad doen ze geen uitspraken, dat is niet meer aan hen.

Toch koesteren ze geen wrok of vervelende gevoelens. Van de Ven: “We kregen ook van heel veel leden complimenten over wat we voor de binnenstad deden. De samenwerking met de gemeente was vaak heel prettig. Ik kijk terug op een flink aantal jaren waarin ik veel kon doen voor Bergen op Zoom.” Leon heeft zelfs al een nieuwe uitdaging gevonden: “Ik ga het bestuur van de voedselbank versterken.”

Gekrenkte ego’s

Dennis van Lent, voorzitter van de Bi-zone commissie, verwijst de verwijten van de twee ex-bestuurders naar het rijk der fabelen. Volgens hem was met name de voormalige penningmeester wel degelijk bij veel zaken betrokken. “Hij heeft meegewerkt aan de berekeningen die we maakten en was ook aanwezig bij één van de bijeenkomsten waarin we de ondernemers de plannen uitlegden.” Van Lent betreurt het zeer dat er nu wordt gedaan alsof er geen overleg en goedkeuring was. Zijn vermoeden is dat het een kwestie van gekrenkte ego’s is en de vertrokken bestuurders vonden dat ze niet genoeg credits en aandacht kregen.

Lees ook: Mogelijk toch twee Bi-zone tarieven in Bergse binnenstad