Bergen op Zoom

Voorzitter Sterck is klaar met klagende ondernemers die zelf niets doen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Bij de Nieuwsflits die ondernemersvereniging Sterck onlangs naar de leden mailde zat een boodschap van Kees van Male die er niet om liegt. De voorzitter is klaar met ondernemers die alleen maar klagen en zelf nooit iets bijdragen aan de beleving in de Bergse binnenstad.

Er is veel om trots op te zijn, meldt Van Male in zijn persoonlijke brief aan de leden. Dat er weer een vereniging is met een ondernemersfonds ziet hij als een belangrijke mijlpaal. Dat er bestuurders en een aantal zeer betrokken ondernemers zijn die er hard aan werken om van het centrum iets goeds te malen maakt hem trots.

Al veel bereikt en nog veel meer plannen

Er wordt weer aan promotie gewerkt, zowel online als met borden die langs de snelweg moeten komen. De stad wordt met groen en bloemen aangekleed en in de winter komt er de nodige extra sfeerverlichting. Ook duurzaamheid heeft de aandacht, het streven is evenementen plasticvrij te maken. En over evenementen gesproken: Er komt weer een hele mooie Krabbenfoor aan en er zijn al verschillende thema’s bedacht voor de koopweekenden.

In dat laatste zit ’m echter de pijn. Er is blijkbaar best wat commentaar vanuit de stad. Een aantal ondernemers vindt dat er in bepaalde straten te weinig wordt georganiseerd, heeft het bestuur gehoord. En die klagers spreekt Van Male in zijn reactie hierop rechtstreeks aan, met als boodschap: Doe zelf ook eens wat!

Grens aan wat Sterck kan en moet doen

De Sterck organisatoren nemen al het nodige op hun nek, vindt Kees. Hij noemt het bedenken van thema’s, het regelen van vergunningen, het zorgen voor budgetten en de promotie door middel van posters en online communicatie. In dikke hoofdletters schrijft hij vervolgens: “Meer kan en mag er niet verwacht worden van deze hardwerkende mensen.” Met als duidelijke vervolgboodschap voor iedereen die vindt dat er meer voor z’n deur moet gebeuren: “Het is dus aan u allen zelf om er een feestje van te maken en volgens mij behoort dat ook bij ondernemen.”

Dure grap

Als de leden wel meer beleving willen maar er zelf niet actief aan bijdragen wordt het een dure grap, is de glasheldere boodschap. Het alternatief zou zijn, legt de bestuurder uit, dat er weer zoals voorheen organisatiebureaus ingehuurd moeten worden. Dan zal de benodigde bijdrage per ondernemer flink omhoog moeten. Dat lijkt hem niet de bedoeling, dus hij voegt eraan toe: “Doe ons en vooral uzelf een groot plezier en pak de handschoen op.”

‘Niet alleen voor feesten en partijen’

In een kort interview naar aanleiding van zijn oproep is Van Male nog duidelijker. “Ik heb er een enorme hekel aan dat een groep enthousiaste mensen zich helemaal in het zweet werkt, terwijl anderen gewoon achterover hangen en niks uitvoeren.” Er zijn best wat budgetten maar niet om op iedere hoek van de straat een activiteit weg te zetten. “We zijn er ook niet om voor ondernemers alleen maar feesten en partijen te organiseren. Als dat het is, ook prima. Maar zonder mij.”

Hij steekt graag tijd in Sterck maar wel omdat er een bredere visie aan ten grondslag ligt, legt de kartrekker uit. “Ik wil graag bouwen aan een fundament waarop de vereniging ook na mijn vertrek in 2025 verder kan. Het gaat me om Bergen op Zoom als stad, als geheel.” Hij is blij dat de groep ondernemers die dat snapt groeit. Een aantal moet echter duidelijk nog over de streep worden getrokken.